Resumé af Ledelsesmøder

I weekenden d. 29. november til 1. december holdt landsledelsen sit 4 møde. Her følger et resumé af beslutningerne:

Stop multinationale selskabers skattesnyd:

Her besluttede vi, at vinterkampagnen kommer til at handle om multinationale selskabers skattesnyd. Vi har allerede en glimrende platform for at føre kampagnen fra denne facebookside (Like og del!), som vi skal have endnu flere til at synes godt om, så vi kan sprede budskabet. Men vi skal også gå mere aktivistisk til værks og have udstillet nogle konkrete asociale virksomheder og presse på for at få ændret lovgivningen.

Vækst og bæredygtighed:

Vi har endvidere vedtaget en temaudtalelse om vækst og bæredygtighed, så SFU nu har en officiel holdning til, hvordan vi sætter gang i den grønne omstilling og skaber et system uden kriser, men også en analyse, der viser, at den røde og grønne kamp hænger uløseligt sammen. Udtalelsen findes på sfu.dk under politik.

Valg til Europaparlamentet 25. maj:

SFU er nu klar med en strategi for EP-valget, hvor vi med Teis Volstrup som vores fokuskandidat kommer til at føre kampagne for 3 mærkesager

  • Reguler finanssektoren. (Herunder indførelse af en europæisk finansskat + bekæmp skattely)
  • Grøn omstilling – kickstart Europa med grønne offentlige investeringer
  • Bekæmp ungdomsarbejdsløshed

Forholdet mellem SFU og Folkebevægelsen mod EU

Landsledelsen har vedtaget en udtalelse om, hvordan man skal tolke SFU’s vedtægter i forhold til, om medlemmer må være valgkamp for Folkebevægelsen mod EU:

Ved valg, hvor SF er opstillet, bør ethvert medlem af SFU i de 21 dage op til og med valgdagen afholde sig fra at udtale sig til pressen eller deltage som officiel debattør eller repræsentant på offentlige møder til fordel for konkurrerende opstillede lister/kandidater eller overlagt til ulempe for sF.

SFU’s landsledelse vurderer, at dette belaster SF groft, og derfor jf. §9 stk. 2 i valgkampe også SFU som organisation, hvilket jf. §7 stk. 1 og landsledelsens tolkning heraf er uforeneligt med medlemsskab af SFU, hvorfor et enkeltstående tilfælde af pågældende udtalelser vil medføre en advarsel om eksklusion.

Da udtalelsen omfatter medlemmer, vil den som konsekvens også omfatte landsledelsesmedlemmer.

Landsmøde 2014

Endelig har vi besluttet, at der på landsmødet i påsken 17.-20 april skal vedtages et politikpapir om rød erhvervspolitik:

Vores svar, når de borgerlige siger, at vi ikke vil prioritere erhvervslivet er som regel, at velfærden også gavner virksomhederne – men er det vores eneste bud på en rød erhvervspolitik? Hvad er vores svar på, hvordan vi skaber flere små og mellemstore virksomheder? Er det den måde, vi vil skabe job, og hvilken rolle spiller det offentlige?Hvordan takler vi den øgede internationale konkurrence?

Der er deadline for opstilling til gruppen, der planlægger landsmødet, samt skrivegrupper for temapapir og PHP mandag d. 9. december kl 12.

——————————————–

Den 30. november til 2. december afholdte SFU sit fjerde ledelsesmøde i 2012-13.

Herunder finder du et resume af mødets vigtigste punkter:

 

SFU’s politik til forbedring af erhvervsuddannelserne

SFU har været rundt i landet og talt med over 1000 erhvervsskoleelver i forbindelse med vores lyttemøder, hvilket har resulteret i flere nye aktive erhvervsskoleelever.  Disse erfaringer er blevet brugt til at lave SFU’s politik for forbedringer af erhvervsuddannelserne. Kort er de syv vigtigste steder at sætte ind:

1) Flere lærepladser

2) Skolepraktikken skal have indhold og være en permanent og integreret del af erhvervsuddannelserne, indtil vi opnår en reel lærepladsgaranti

3) Mere socialt liv på skolerne – det binder eleverne sammen og gør skolen til mere end en kedelig institution

4) Undervisningsmaterialerne skal være gratis og tidssvarende – der skal være nok til alle

5) Mere tid med lærerne – det kræver et opgør med lærerfri timer og maks 12 elever pr. lærer

6) Mere og bedre vejledning

7) før og under erhvervsuddannelsen

Vores fælles springbræt – Fremtidens velfærdssamfund

Landsledelsen har vedtaget dette papir, som skitserer vores grundlæggende vision med velfærdssamfundet,  hvordan vi kan skabe et samfund, som ikke bare er et sikkerhedsnet under den enkelte, men som kan blive et springbræt. Velfærdens kerneopgaver er at sikre et godt arbejde, gratis uddannelse og sundhed samt gode boliger for hermed at sikre, at mulighederne for at leve et godt liv ikke bare er for de rigeste.

Du kan læse det endelige papir på sfunet.dk

 

Til kamp for lighed, Politisk papir for SFU.

På mødet blev der også vedtaget et politisk papir om lighed, indenfor rammerne af landsmødets vedtagede politik. Papiret består af en ideologisk del om hvorfor vi mener at øget lighed er til gavn for hele samfundet, samt en række konkrete initiativer som kunne realiseres på kort sigt.

 Du kan læse det endelige papir på sfunet.dk

 

SFU’s Landsmøde 2013

SFU vil bruge sit landsmøde 2013 på at svare på de svære spørgsmål, som er opstået i kølvandet på den økonomiske krise, globaliseringen og vores vision om, at alle skal have en plads ved samfundets bord. Vi vil formulere løsninger i fællesskabets navn, som kan besvare de udfordringer, vi står i nu og her, så vi kan udvikle vores velfærdssamfund. Samtidig skal på landsmødet afklares, hvordan SFU vil føre kommunalvalgkamp, hvordan vi forholder os til regeringen samt hvordan vi bedst indfrier vores politiske mål gennem vores kampagnearbejde.

Landsledelsen har besluttet at der på landsmødet i påsken 2013, skal behandles tre papirer

– Perspektiv og handlingsprogram (PHP)

– Et temapapir ”Socialist i dag”

– Udtalelse ”Forebyggelse og løftede pegefingre”

Kort om papirerne:

– PHP: Papirets formål er at fastlægge den politiske og organisatoriske kurs i det kommende år og skal indeholde et kort oprids af, hvad vi ser som de vigtigste politiske kampe.

– ”Socialist i dag”: Papiret skal have fokus på at afklare SFU’s holdning til nogle af de svære spørgsmål for socialister i dag: Hvad skal vi leve af? Hvem skal lave det, og på hvilke vilkår?

– ”Forebyggelse og løftede pegefingre”: Udtalelsen har til formål behandle et afgrænset emne, her forebyggelse, på en kortere og mere konkret måde. Hvordan stiller SFU’s sig i kampen for at  forbedre danskernes sundhed og livskvalitet, uden at krænke individers ret til at bestemme over deres egen krop?

SFU’s medlemsindsats 2012-2013

Landsledelsen vedtog også strategi for medlemsindsatsen som den skal køre op til landsmødet 2013. Indsatsen baserer sig således på 4 bærende initiativer:

1. On the ground-kampagne

2. Særlig RESPEKT indsats

3. Ven til ven-kampagne

4. Massiv synlighed

Indsatsen indebærer bl.a. SFU frikøber 2 teams á hver 2 personer 20 timer ugentligt i perioden december-marts til at gennemføre on the ground indsatsen (uddannelsesbesøg, intromøder, phoning), en kampagnemedarbejder til at løfte ven-til-ven kampagnen, som går i luften onsdag d. 12. december samt at der afsættes 80.000 kr til en annonceindsats som formentlig vil køre online i perioden slut januar til start februar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s