Moderne socialisme – SF’s strategi

 

Af Bent Gravesen, historiker og konsulent for SF, 2007

Skulle man tro statsminister Anders Fogh Rasmussen, skal der ikke meget til for at være socialist. Så skal man bare være en enlig mor og demonstrere mod at vuggestuen har afkortet åbningstiden. Så er man ifølge Fogh ikke bare socialist, men tilmed socialistisk ballademager. Hverken SF eller SFU er enig med Fogh. Der skal mere til for at være socialist.

 

Frihed, lighed og solidaritet
Den moderne socialisme bygger på nogle bestemte, positive værdier. Som moderne socialister insisterer vi på at sammenkæde frihed, lighed og solidaritet: Lige ret til frihed gennem fællesskabets ansvar. Samtidig har vi givet solidariteten en ny dimension, når vi kræver social og miljømæssig bæredygtighed. Det er solidaritet med de kommende generationer.
Socialisme er et samfund, hvor rigdom måles på, at alle – inklusiv de kommende generationer – har lige muligheder for alsidig livsudfoldelse. Den enkeltes frie og alsidige udvikling skal på én gang være både mål og middel for samfundets udvikling.
Som socialister ønsker vi ikke og tror heller ikke på liberalismens forestilling om at vi når frem til det bedste for samfundet ved at lade markedet, konkurrencen og den størst mulige egoisme råde. Tværtimod er vi netop socialister, fordi vi tror og satser vi på, at mennesker sammen kan forandre og forme fremtiden ud fra fælles værdier og visioner.

 

SF vil en demokratisk socialisme
Men hvordan skaber vi så et moderne socialistisk samfund, vil mange sikkert spørge. Er det ikke smukt tænkt, men aldeles urealistisk i praksis? Nej, det mener jeg ikke. Der en vej, en demokratisk vej, hvor alle demokratiske rettigheder fastholdes og udvides. Det er netop det særlige ved SF som parti. Vi vil en moderne socialisme ad demokratisk vej.
De demokratiske rettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trykkefrihed, personlig frihed, uafhængige domstole, et flerpartisystem, parlamentarisme osv. kan og skal bruges til at skabe et socialistisk samfund, og Folketinget vil fortsat være den øverste lovgivende myndighed i Danmark.
Skal man skabe et socialistisk samfund ad demokratisk vej, er det tilmed nødvendigt at udvide de demokratiske rettigheder til det økonomiske område. Der skal ske en vidtgående demokratisering med selvforvaltning i både den private og den offentlige sektor. Det er en nøglesten i SF’s vej til socialisme at skabe et medarbejderselvstyre, hvor alle har samme ret til indflydelse, når der skal fastlægges overordnede mål for produktion og ledelse, og når der skal vælges professionelle ledere. Alle medarbejdere skal kunne tage del i de afgørende beslutninger om, hvad og hvordan der skal produceres, hvordan produktionen bliver bæredygtig osv.
SF vil ikke afskaffe markedet og indføre en statsdirigeret produktion. De fleste virksomheder skal fortsat konkurrere på et marked, og virksomhederne skal skaffe sig lån til nye investeringer fra offentlige banker og demokratiske fonde. SF’s socialisme er en socialistisk markedsøkonomi.

 

Socialistisk markedsøkonomi
I en moderne socialisme vil samfundet via Folketinget opstille overordnede, langsigtede mål for erhvervsudviklingen og give virksomhederne incitamenter til at bidrage til opfyldelsen af disse mål. Herved adskiller den moderne socialisme sig radikalt fra f.eks. Sovjetunionens centralstyrede planøkonomi. Den overordnede politiske styring af virksomhederne er primært en rammestyring, der søger at udelukke uønskede muligheder, men herudover lader de øvrige muligheder åbne for arbejderselvstyret.
I modsætning til Sovjetunionens bureaukratiske planøkonomi, hvor staten styrede ned i detaljen og statsudpegede direktører tog sig af resten, vil en moderne socialisme kombinere en overordnet politisk rammestyring med et medarbejderselvstyre, hvor ansvaret for at investere og producere bæredygtigt og til gavn for hele samfundet i langt højere grad er lagt ud til medarbejderselvstyret og den ledelse, de vælger.

 

Socialismen er international
Socialismen har altid været er en international bevægelse, der vil slås for menneskers frigørelse fra udbytning og undertrykkelse overalt i verden. Med internationalisering, globalisering og USA’s globale indflydelse må den moderne socialisme i endnu højere grad end tidligere være international, hvis den skal være politisk realistisk. Den moderne socialisme går ind for ligeværd og menneskerettigheder for alle overalt på jorden.
Derfor slås socialismen mod alle former for skæve magtforhold. Socialismen støtter undertrykte, sociale kræfters og svage nationers ret til ligeværdige muligheder for at præge den internationale politik.

 

En dansk vej i Europa
SF har fra partiets start villet en dansk vej til socialisme. Men den økonomiske internationalisering sætter stadig snævrere rammer med hensyn til, hvad det er muligt at gennemføre på nationalt plan alene. Det betyder, at samarbejdet med progressive kræfter i andre lande får stigende betydning. Det gælder ikke mindst inden for EU, hvor det – sideløbende med den danske kamp – bliver vigtigt at skabe en progressiv blok, som slås for forandringer inden for EU og i den europæiske virkelighed.
En sådan progressiv blok må kunne løse en tredobbelt opgave. På europæisk plan, herunder EU, må en sådan venstrealliance fungere som modspil til den amerikanske bestræbelse på verdenshegemoni og dermed kæmpe for at åbne og skabe rammer for en selvstændig, europæisk venstrevej. I de enkelte nationalstater må en venstrealliance udnytte disse rammer til selvstændige, nationalstatslige venstreprojekter. Sidst men ikke mindst må de nationale venstrealliancer hver for sig og sammen være med til i de enkelte landes befolkninger at skabe forståelse for og støtte til en venstreudvikling i andre lande. Derfor må det nødvendigvis være af meget stor vigtighed for SF at skabe alliancer på den europæiske venstrefløj og i den europæiske grønne bevægelse.

 

En rød-grøn regering
SF vil i Danmark arbejde på at få maksimal vælgermæssig opbakning bag en rød-grøn reformkurs. Samfundsrevolutionerende reformer er perspektivet: reformer, der grundlæggende forandrer samfundet. Under de rette omstændigheder ser SF en centrum-venstre-regering som et middel til at realisere en række af de politiske mål, vi har sat os. En sådan regering skal forandre på grundlag af visioner, som har folkelig opbakning. I dag er det ikke realistisk med en centrum-venstre-regering, der gennemfører egentlige samfundsrevolutionerende reformer. Men når SF i dag arbejder for en samlet opposition og en ny S-SF-RV-regering, er det fordi det vil være det bedste alternativ til Fogh, og fordi en sådan regering vil kunne gennemføre reformer, der ikke blot forbedrer samfundet, men også øger befolkningens tro på, at en anden verden er mulig med socialister i regeringen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s