Situationen efter valget og regeringsmagten

Af Signe Munk, medlem af SFs Landsledelse og SFU’er

I september sidste år stemte danskerne en ny regering til magten. En ny regering bestående af Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF. SF kan for første gang i partiets historie kalde sig regeringsparti. En position med massiv indflydelse på dansk politik, men som også kræver, at SF tager politisk ansvar i en svær tid. I denne tekst vil jeg forsøge at give en vurdering af SF’s udfordringer og muligheder, som regeringsparti. Dette gøres ved at se tilbage på det første år som regeringsparti, samt kigge fremad på de kommende år.

Nok af udfordringer

S-SF-R har regeringsmagten i en tid, hvor udfordringerne er mange og løsningerne er svære. Derfor må man starte lidt bagvendt og se på udfordringerne i dansk politik, førend man ser på de politiske muligheder, som regeringsmagten har givet SF. Helt grundlæggende må man forstå den politiske bane, der spilles på, samt hvilket hold, der er sammensat.

På banen er linjerne skarpt trukket op. Et underskud i statskassen på 80 mia. Høj arbejdsløshed og lav produktivitet. Og en borgerlig offentlighed.  Disse udfordringer er ikke politiske opgaver, som man kan vælge, om man vil løse. Det er bundne opgaver. Løser regeringen ikke de økonomiske udfordringer, så kan der ikke frigøres midler til skabe den omlægning af samfundet, som ønskes i fremtiden. Skabes der ikke et nyt fællesskabsbaseret værdisæt i Danmark, så kan der ikke skabes forståelse for vores politik.

Efter 10 år med borgerligt styre er det som at vende en supertanker, når man skal have styr på økonomien, samt sætte en ny socialansvarlig dagsorden. Det tager tid og alle mål kan ikke indfries i dag eller i morgen. Det betyder, at nogle politikere, partisoldater og vælgere har været skuffet på kort sigt, men forventeligt kan glædes på lang sigt.

Det politiske hold består af tre forskellige partier med tre forskellige dagsordner. Men også tre partier, som har fundet en fælles dagsorden. Denne fælles dagsorden blev nedskrevet i regeringsgrundlaget. Kendetegnene er reformer, socialt ansvar, samt grøn omlægning. Havde SF været alene i regering, så havde dagsorden set anderledes ud. Men regeringsgrundlaget er et billede på det, som karakteriserer et tværpolitisk samarbejde. Nemlig et kompromis.

I regeringsgrundlaget er som sagt fastlagt en god del politik. Men der er endnu mere som det ikke omfatter. Derfor er SF’s ministerposter i sundheds, skatte, vækst – og erhvervs, udenrigs – og miljøministeriet afgørende for at de politiske huller, som regeringsgrundlaget efterlader fyldes ud med SF politik. Kaster man et blik på sundhedspolitikken og miljøpolitikken, så er det tydeligt at der sidder en SF’er, der lægger linjen.

Mulighederne – hvorfor er regeringsmagten så nice?

Magt er indflydelse. SF har grebet magten for at skabe resultater. Disse resultater skal SF skabe indenfor den politiske bane, som lige er beskrevet. SF skaber forandring på tre fronter; skaber konkrete resultater, som svar på danskernes hverdagsproblemer, sikre fremtidens velfærdssamfund, samt ændre den værdipolitiske tone. Men kampen på disse tre fronter kan ikke skilles ad. De hænger sammen.

SF kæmper i mod 10 år borgerliggørelse, hvor individualismen har formået at sive ind i alle kroge af samfundet. Måden vi forstår samfundet på tager udgangspunkt i ”mig, jeg og min”. SF skal bringe ”vi” tilbage danskernes sprog.

SF’s fornemmeste opgave er, at vise alle tvivlerne at fællesskabets løsninger både kan bære landet i gode, og vigtigere i dårlige tider. Mange danskere kan ikke kun overbevises med snak. De skal se resultater og kollektive løsninger, der fungerer. SF skal bevise at praktisk socialisme er mulig, og det er ikke kun er et teoretisk tankespin. SF viser vejen ved at søge at samle den danske venstrefløj og sympatisører om politiske løsninger, som bygger på fællesskabet. SF’s position i regeringen skaber den bedste platform for dette.

SF har helt konkret i regeringen adresseret samfundsmæssige problemer i et andet perspektiv end den tidligere regering. VKO så arbejdsløshed som et individuelt problem. SF ser arbejdsløshed er et samfundsmæssigt problem. Derfor er SF’s fokus i regeringen i at skabe job. SF har holdt denne position i regeringen fra første dag vi indtrådte. Dette fokus er specielt vigtigt fordi SF skal anvise løsninger på problemerne i danskernes hverdag. Heriblandt arbejdsløshed og velstandsnedgang. Samtidig skal SF være med til at fremtidssikre samfundet. Det gør vi ved at reformere samfundet. (Regeringens langsigtede reformfokus har, dog gjort kortsigtede hensyn svært at kommunikere. )

Helt overordnet har SF mulighed for at tegne rammen for politiske beslutninger i folketinget. Tidligere havde vi kun mulighed for at rette til og hviske lidt ud i Venstres forslag. Når vi har blyanten i hånden har vi mulighed for at lægge de ideologiske snit og det politiske udgangspunkt, hvilket er helt afgørende for at skabe en vedvarende bevægelse mod mere fællesskab, rimelig fordeling af byrderne og lige muligheder for alle.

Ét regeringsår og mange resultater

Udfordringerne til trods, så regeringen allerede det første år udrettet meget. Også meget godt set med SF øjne. Men mediernes dom har været hård. Man kan fristes til at sige, regeringen er bedre end sit rygte – kan den være andet? Specielt SF har også været under skarp bevågenhed – dels fordi vi er den nye dreng i klassen og dels fordi vi som har parti selv har fordret bålet.

Danskerne bad om forandringer. Det var derfor afgørende at S-SF-R startede med at rette op på nogle af de mest graverende fejl lavet af den tidligere regering. Det gjorde de ved at fjerne grænsebomme, fattigdomsydelser og pointsystemet.

Arbejdsløsheden er i Danmark som resten af Europa høj. Derfor er det afgørende for helt almindelige danskere at regeringen har haft fokus på at skabe jobs. Dette er gjort gennem Energiforliget, Kickstarten, Kommuneaftalerne og Sygehusbyggerierne.

Regeringens først år har med alt tydelig vist at reformdagsordenen er vægtet højt. Reformering er en nødvendighed for at fremtidssikre velfærden. SF deltager i omlægningen af samfundet, fordi det er nødvendigt at give afkald på ”plejer” for at løse fremtidens problemer. Så vi gør op med tidligere dogmer, men ikke med vores værdier.

Det første år som regeringsparti er gået. Det har givet SF mange resultater, men vi har også gjort os erfaringer, som skal bruges de næste 3 år på ikke at gøre fejlene igen. For en ting er vis, og det er at SF er den eneste garant for at vores politik bliver til virkelighed. Og står vi sammen, så lykkes det også. Så ”Stay tuned”, der er tre spændende år i sigte.

15. september 2012

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s