Principprogrammet

SFUs Principprogram – kort fortalt

Af Andreas Albertsen, medlem af skrivegruppen bag SFU’s principprogram fra 2008

Principprogrammet er SFU’s mest centrale dokument. Programmet leverer en samfundsanalyse, beskriver SFU’s vision for det socialistiske samfund og udstikker vores strategien i arbejdet for socialisme. I påsken 2008 blev det vedtaget på landsmødet i Slagelse. Målet var et program, der var generelt i sin analyse og ikke fokuserede unødigt på aktuelle begivenheder. Alligevel er programmet et barn af sin tid. Der refereres indledningsvist til de internationale protestbevægelser, der dengang i forbindelse med Verdens Sociale Forum, stod centralt i den internationale kamp for forandring. På samme måde refereres der nationalt særligt til den kamp om kvaliteten af den offentlige velfærd, der med store årlige demonstrationer fulgte meget i den politiske debat om finansloven i Fogh-Regeringens tid.

Husk: Du kan læse hele programmet her!

Programmets samfundsanalyse

Dernæst leverer programmet en traditionel marxistisk samfundsanalyse. Samfundet består ”fortrinsvis” af 2 klasser, og den centrale konflikt står mellem arbejdere og kapitalister. Førstnævnte producerer værdi, som sidstnævnte tilegner sig og bestemmer over. Denne grundlæggende relation mellem klasserne benævnes udbytning. Udbytningen opretholdes gennem ideologiske forestillinger og ulige magtforhold mellem klasserne. Sidstnævnte følger af kapitalisternes ejerskab til fabrikker, kontorbygninger og andre produktionsmidler. Programmet beskriver derefter at denne samfundsindretning – hvor kapitalisternes jagt på øget profit dominerer – er skadeligt for miljø, klima og kvinders stilling i samfundet. Et opgør med disse uligheder kræver et opgør med kapitalismen: ”Når et lille mindretal ejer størstedelen af ressourcerne, har dette mindretal bedre muligheder for at skabe det liv de ønsker, og for at påvirke samfundets udvikling. Uden et grundlæggende opgør med kapitalismen kan et samfund med lige muligheder ikke skabes.”

Visionen om socialisme

Programmets næste afsnit beskriver SFU’s vision om det socialistiske samfund. Det mest bemærkelsesværdige er, at programmet beskriver en ret smal forståelse af socialisme. Her indebærer socialismen et opgør med de strukturer, der forhindrer os i at realisere vore mål. Med denne forståelse af socialismen vil der også fremadrettet være behov for at arbejde for ligestilling, miljørigtige løsninger, omfordeling osv.  Centralt i visionen er dermed udbredelsen af demokratiet til hele samfundet. Derefter beskrives 3 vigtige sigtelinjer for det SFU vil arbejde for under socialismen: Demokrati, solidaritet og bæredygtighed. (Se også artikel om formålsparagraffen)

Strategien for SFU’s kamp for socialisme

I programmets tredje hovedafsnit beskrives hvorledes SFU vil arbejde for socialismen. Først erklæres det at SFU ”ønsker et grundlæggende opgør med det kapitalistiske samfund og er derfor en revolutionær ungdomsorganisation. Vi vil ikke blot pynte på kapitalismen, men afskaffe den gennem et demokratisk opgør til fordel for et helt anderledes samfund. Hernæst beskrives en række principper for dette opgør.
SFU arbejder både indenfor og uden for parlamentet. Det betyder at SFU for at skabe den nødvendige forandring både engagerer sig i bevægelser og i arbejdet for politiske beslutninger, der skubber tingene i den rigtige retning. SFU mener at sejre i hverdagsnære spørgsmål spiller en vigtig rolle, når der skal skabes opbakning til visionerne på den lange bane.
SFU arbejder ud fra ønsket om at være uden for konsensus, men inden for rækkevidde. Det betyder at SFU arbejder for at flytte dagsordener og holdninger – men at vi stiller krav der vækker forståelse hos den brede befolkning. Afslutningsvist erklæres det, at SFU arbejder for at vinde flertallet for sin politik. Dette fører også til en afklaring af, hvorledes SFU forholder sig til brugen af vold i samfundsforandringer, hvor det slås fast at SFU ikke ønsker:
”anvende eller tale for brugen af vold i et velfungerende politisk demokrati.”

Afslutningsvist erklæres det, at skabelsen af et nyt og bedre samfund kun kan lykkes, hvis det store flertal af mennesker står sammen i denne kamp. Programmet afsluttes med ordene: 150 års klassekamp har ikke afskaffet kapitalismen. Den har i perioder tøjlet den og skabt rum til frihed for de mange. Men det kapitalistiske system giver os ingen fremtid. Vi må derfor erstatte det kapitalistiske system med demokrati og socialisme: Socialisme er fremtiden!

  • Landsledelsen besluttede tilbage i 2006 at SFU’s principprogram skulle revideres. Den landsledelse der blev valgt på landsmødet i 2007 nedsatte en gruppe til at føre arbejdet ud i livet. Det primære argument for at ændre programmet var, at det eksisterende program fra 2002 ikke blev oplevet som et program medlemmerne kunne identificere sig med.
  • Programmets vedtagelse på landsmødet i 2008 markerede samtidigt en ændring af SFU’s papirstruktur. Man indførte et Politisk Program, der skulle supplere principprogrammet og indeholde mere aktuelle analyser og prioriteringer.
  • Inden programmets vedtagelse fulgte en lokalkonference i februar, hvor afdelinger sendte delegerede, og hvor ændringsforslag blev debatteret og sat til afstemning. Det er til dato SFU’s eneste forsøg på at afholde en konference hvortil folk skulle vælges som delegerede for at deltage.
Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s