MEDLEM TIL SKRIVEGRUPPE

På landsledelsesmødet d. 27.-29. november skal landsledelsen behandle et papir under overskriften ”Hele Danmark skal med”. Derfor har landsledelsen nedsat en gruppe til at skrive et udkast. Gruppen består nu af tre personer og mangler et fjerde medlem. Hvis du vil være med skal du sende en opstilling på maks 100 ord til anna@sfu.dk senest d. 8. oktober kl. Her kan du læse kommissoriet for papiret:

Papirets overordnet fokus er Udkantsdanmark. I SFU er det vigtigt for os, at repræsentere og organisere unge vidt og bredt i forhold til uddannelse og baggrund, men vi har også et ønske om, at være repræsenteret bredt geografisk. Dog mangler vi ofte svar på de problemer, som opstår i Udkantsdanmark. Vores tanker er ofte rettet mod storbyerne, når vi eksempelvis snakker uddannelse og offentlig transport, men hvordan forholder vi os til de steder i landet, hvor der er langt mellem uddannelsesinstitutionerne og den kollektive transport ikke fungerer?

Flere og flere rykker væk fra Udkantsdanmark og ind til storbyerne, er det et problem og i såfald hvordan løser vi det?

Skal vi acceptere at det er en konsekvens af at bo i Udkantsdanmark, at man ikke kan være sikret samme velfærdsstandarder som andre steder i landet? Over de senere årtier har man også set en voldsom centralisering af politisk magt fra lokalt niveau til statsligt hvilket har skabt stor afstand mellem borgere og beslutningstagere samt de instanser som borgerne er afhængige af. Hvad er SFUs svar på denne udfordring?

Desuden skal papiret have fokus på jobskabelse med Udkantsdanmark i tankerne. Hvordan skaber man jobs i kombination med en bæredygtig tankegang? Er det svaret på Udkantsdanmarks ”udflytningsproblem”?