Opstilling fra Peter Westermann

En organisation, der samler kampene

SFU skal kæmpe en langsigtet kamp for en anden verden. Vi skal give unge visioner, håb og et socialistisk samfundssyn.

Vi skal styrke og samle de enkelte delkampe og bevægelser i en langsigtet kamp for et frit, lige og bæredygtigt samfund. Vi er en politisk ungdomsorganisation og må aldrig være bange for vores holdninger. Den langsigtede kamp for en anden verden og de kortsigtede sejre udelukker ikke hinanden – de er hinandens forudsætning. Vi skal evne begge og ikke være bange for at tale visioner for det lange sigt, når vi kæmper for konkrete forbedringer på det korte. Det har vi til tider glemt.

Hvis SFU skal gå forrest i kampen for en anden verden, kræver det en organisation, der evner at være med i velfærdskampen, globaliseringskampen, kulturkampen og klimakampen på samme tid. Vi skal bruge vores kræfter rigtigt og skrue op for de enkelte kampe, når de skal kæmpes, men aldrig slukke helt for nogen af dem. Hvis vi kun prioriterer velfærdskampen taber vi det lange sigt, vigtige alliancepartnere og en masse unge, der vil kæmpe de andre kampe.

En aktivistisk ungdomsorganisation

SFU har altid kombineret det parlamentariske og det udenomsparlamentariske arbejde. Som ungdomsorganisation ligger vores styrke klart i at prioritere den lokale aktivisme. På den måde aktiverer, begejstrer og bevidstgør vi unge i kampen for en anden verden og baner vejen for SF’s parlamentariske arbejde.

SFU skal skabe retning, give styrke til, engagere os i og lytte til den inspiration andre politiske bevægelser kan give. Fagbevægelsen og elev-og studenterbevægelsen er vigtige, men ikke de eneste interessante. Det brede bevægelsesarbejde og de internationale erfaringer skal indgå i højere grad og mere bevidst i SFU’s organisation gennem, udvalg, seminarer og fælles aktioner.

En demokratisk inddragende organisation

Aktive selvstændige afdelinger og medlemmer over hele landet er vores bedste mulighed for at sætte en dagsorden og favne unge. Landsledelse og Forretningsudvalg skal stille rammerne for lokal aktivisme til rådighed, men respektere vores nærdemokrati og først og fremmest facilitere de lokale led og enkelte medlemmer i deres politiske arbejde.

At sikre demokrati og inddragelse i en stor organisation kræver en stærk intern kommunikation, der effektivt formidler information og tillader at alle kommer til orde. Vi skal åbne nye kommunikationskanaler og styrke dem vi har. Vores hjemmeside skal afspejle den mangfoldighed af talenter, der findes i SFU, og ikke kun vise formandens citater. Vi skal satse stærkere på et internt medlemsblad, der inddrager flere og sørger for at aktive medlemmer kan holde sig orienteret og deltage i en levende debat.

Hvem er jeg – hvad kan jeg?

Jeg er et 22 årigt politisk menneske, hvilket betyder at jeg i snart en tredjedel af mit liv har været SFU’er. Ved siden af politik studerer jeg politik – dvs. statskundskab.

I SFU har jeg været:

Kontaktperson for SFU Allerød fra 2002-2005

Medlem af Aktivistens redaktion 2004-2006

Medlem af Landsledelsen fra 2005-2007

Medlem af Forretningsudvalget fra 2006-2007

Kommunikationsredaktør fra 2006-2007

Organisationskonsulent i 2007

Afdelingssekretær for SFU København 2007- nu.

Desuden:

Medlem af SF’s EU-udvalg 2006 – nu

Folketingskandidat for SF 2006 – nu

Organisationssekretær i Udfordring Europa 2006 – 2007 og Bestyrelsesmedlem 2006 – nu

Gennem årene har jeg opbygget et stort kendskab til SFU’s organisation og opøvet mine evner til politisk kommunikation, debat, forhandling, aktivisme og kampagneplanlægning. Det er alle vigtige evner, som en formand skal besidde.

Jeg håber du og Landsmødet vil vise mig tillid til at jeg som Landsformand for SFU kan skabe en nærdemokratisk, åben folkesocialistisk ungdomsorganisation, der samler delkampe og bevægelser i kampen for en anden verden.

Du er velkommen til at kontakte mig på peterwestermann@gmail.com/21 94 16 09

Du kan læse mere om og på myspace.com/peterwestermann

Reklamer