Opstilling fra Kathrine Jensen

Opstilling som Landssekretær – Kathrine Jensen

Fremgang forpligter
SFU står foran et historisk landsmøde. De mange sejre, som SFU har haft de sidste år betyder en styrket organisation på mange områder, og det forpligtiger. Desværre er der også områder, hvor SFU de sidste år er sakket agterud. Det er ikke nok hele tiden at være med, hvor det sker som vi har været det i efterårets valgkamp og velfærdsprotester. SFU må også turde sætte nye dagsordener, og arbejde for vores mere langsigtede mål om forandring på det lange stræk. Vi skal huske, at når sejren er i hus mod Fogh og for velfærden i Danmark, er der stadig andre kampe, der skal kæmpes både herhjemme og i EU og i verden. Isolerer vi vores kamp til at handle om pladserne i folketinget, kan den blive meget svær at vinde.

Storhed – også organisatorisk og demokratisk
Åbenhed og demokrati er en udfordring i en organisation, som vokser så meget som vores – det skal vi tage seriøst. Vi må ikke amputere vores demokratiske idealer internt i organisationen, fordi det bliver besværligt, når vi bliver større. Vi skal forpligtige os på at beslutninger – også i praksis – hellere kommer nedefra end oppefra, og aldrig trækkes ned over hovedet på afdelinger eller regioner. Derfor må vi decentralisere beslutninger, så det enkelte medlems mulighed for indflydelse bliver så stor som mulig. Det kræver at vi for alvor begynder at opruste vores regioner og lokale led, så de får større økonomisk råderum og mere organisatorisk frihed. Ligeledes skal vi have en stærk intern kommunikation, som går begge veje og sikre at alle bliver hørt og har viden om, hvad der foregår i SFU til enhver tid. Som arbejdsgiver skal vi sikre at inddragelse, tillid og selvstyring altid er omdrejningspunktet for det fælles arbejde. At være ansat i SFU kræver et enormt engagement, der ligger ud over hvad man kan forvente af en ansat i et almindeligt job. Vi tro på vores ansattes engagement og dømmekraft i stedet for at binde dem ind i kontrakter og kontrol.

SFU’s bevidsthedsforandrende projekt
Udover at forsøge at rykke dagsordener og skabe konkrete forandringer må vi også bruge vores position blandt unge til at rykke deres samfundsmæssige og politiske bevidsthed. Vi skal skabe en modpol til den herskende forståelse af samfundet og højrefløjens fordrejelse af virkeligheden. Den kan vi blandt andet skabe gennem vores kursussektor, men også gennem kampagnearbejde og ved at bruge vores mange berøringsflader med unge, hvor de færdes i deres hverdag til at samle og begejstre dem i det projekt, og om de visioner, som SFU står for.

SFU’s frihedskamp fortjener en plads som den største politiske ungdomsorganisation i Danmark. Vi har visionerne og ideerne til at forandre verden. Mit projekt er at sikre, at SFU også i fremtiden er en organisation, som ikke blot er med hvor det sker, men et skridt foran og hvis organisation afspejler de ideer, som er fundamentet for vores kampe – både i forhold til demokrati, åbenhed, nytænkning og rækkevidden af vores engagement og arbejde.

Jeg håber du vil give mig den tillid, det vil være, at få lov til at føre dette projekt ud i livet! Hvis du har spørgsmål er du mere end velkomment til at ringe på 29277396 eller sende mig en mail på ankaje@ruc.dk.

Kammeratligst,

Kathrine

Om mig
Jeg er 23 år, studerer Socialvidenskab og Internationale Udviklingsstudier på RUC og har herudover studiejob i IT- og Telestyrelsens Ledelsessekretariat.

Erfaringer
Medlem af SFU siden 1998 – aktiv siden 2000.
Landsledelsen fra 2002 til i dag – først som regionssekretær for Midtsjælland fra 2002 til 2004 og siden som Landsmødevalgt.
Sekretær for Ligestillingsudvalget i to år og for Internationalt Udvalg fra 2007 til nu.
Medlem af Forretningsudvalget siden april 2007.
Desuden tovholder for Integrationskampagnen januar- juni 2007, tovholder for den interne ligestillingsgruppe fra 2006 til 2007, medlem af folketingsvalgkampsgruppen til FT-valget i 2005, skolestartskampagnegruppen om velfærd i 2006

Reklamer