Opstilling fra Jesper Lyders Andersen

Opstilling til LandskassererSiden jeg i 2002 meldte mig ind i SF Ungdom har vores organisation været inde i en rivende udvikling. Da jeg meldte mig ind have SF Ungdom 1800 medlemmer – når vi mødes til Landsmøde i påsken 2008 har vi for længst passeret 4000. SFUs medlemstal er et helt konkret billede på den fantastiske udvikling som SF Ungdom har været igennem. Jeg ønsker med mit kandidatur at være med til at føre denne udvikling videre og løfte SF Ungdom til nye højder.

Erfaringer
Jeg hedder Jesper Lyders Andersen, jeg er 21 år gammel, læser Historie på Københavns Universitet og er kandidat til posten som Landskasser.

Jeg har gennem årene lavet mange forskellige ting i SFU og jeg vil her kort liste et udpluk af dem:

 • Jeg startede som Kontaktperson i SFU Thisted
 • Blev senere Lokalkasserer, også i SFU Thisted
 • Jeg har deltaget aktivt i Region Vestjyllands arbejde
 • Jeg har siddet i Landsledelsen af flere omgang, første gang i 2002-03 og senest i det forgangene år.
 • Jeg har været frivillig siden 2005 på sekretariatet i København
 • Jeg har været ansat af SF Ungdom af flere omgang, især til at løfte opgaver omkring SFUs økonomi. Min seneste ansættelse sluttede i december 2007.
 • Jeg har det sidste år været kasserer i SFU Københavns Kommune
 • Det sidste år har jeg siddet i forretningsudvalget og har dermed haft fingrene dybt nede i den daglige drift af organisationen

Herudover har jeg været tovholder og ansvarlig for en lang række projekter. I år har jeg især haft fokus på skolestartskampagnen med temaet “Fyr Fogh”, været redaktør for Aktivisten Intern, ansvarlig for sommerlejeren “Progressiv Sommer” og har stået i spidsen for en større omlægning af vores kommunikation internt i organisationen, herunder udvikling af det nye SFUnet.

Jeg har et indgående kendskab til SFUs organisation, den daglige administration samt
dyb indsigt i SF Ungdoms økonomi. En indsigt, der er opstået dels gennem mine ansættelser, dels gennem mit arbejde i forretningsudvalget og sidst men ikke mindst gennem deltagelse i diskussioner om fx udarbejdelsen af SFUs budgetter. Efter gennem de sidste to år at have bogført, lavet kasseopgørelser og andre praktiske opgaver omkring SFUs økonomi føler jeg mig i dag klædt på til at træde i skridt frem og tage ansvaret for SF Ungdoms økonomi. Jeg har erfaringen, overblikket og kendskabet til SF Ungdoms økonomi der gør at jeg vil kunne løfte opgaven som Landskasserer.

Visioner for økonomien og SF Ungdoms organisation
Jeg har en række visioner for SFUs økonomi, visioner som i høj grad er mit bud på hvordan vi håndterer de udfordringer vi står overfor i forhold til økonomien i den kommende tid:

 1. Jeg oplever at afdelingerne længe har lidt under dårlig økonomi. Med mig som Landskasser vil det forhold ændre sig. Jeg vil arbejde for at afdelinger i fremtiden modtager 25kr i tilskud pr. betalende medlem.
 2. SFU har en række lån som skal betales ud, da de er dyre for organisationen. Jeg vil som landskasserer fremlægge en plan som sikre at SF Ungdom er gældfri om 5 år.
 3. SF Ungdom vokser med raketfart, det ved vi alle. Jeg vil sikre at økonomien følger med og mit mål er, at vi skal have indtægter på mindst 5 millioner.
 4. En af Landskassererens fornemmeste opgaver at sikrer gennemsigtighed samt klar og tydelig kommunikation til resten af organisationen. For mig vil det være helt centralt at Landsledelsen og Forretningsudvalget altid er fuldt opdaterede med de sidst nye tal så beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag.

Jeg vil sætte mig i spidsen for en gennemsigtig økonomi og jeg vil derfor opprioritere Landskassererens kommunikative opgaver kraftigt i det kommende år. Skal SF Ungdom kunne fortsætte den gode udvikling skal det sikres at vores interne demokrati virker, at økonomien er forståelig og at alle relevante parter høres.

Har min opstilling givet anledning til spørgsmål eller lignende skal du være velkommen til at kontakt mig på 30 23 43 77, jla@sfu.dk, eller på Facebook.

Reklamer