Opstilling fra Emilie Turunen

Opstilling til Landsformand for SF Ungdom

Modsætningen mellem almindelige mennesker og storkapitalen vokser i disse år. Den globale kapitalisme marcherer med sit nyliberalistiske korstog frem i hele verden. Fællesskab, demokrati og bæredygtighed trænges tilbage til fordel for de fås voksende profitter. Men mens modsætningerne skærpes, så vokser bevidstheden om den alvorlige situation. I Latinamerika er et helt kontinent ved at løsrive sig fra nyliberalismen og slå ind på en socialistisk kurs. I Danmark har velfærdsbevægelsen, bestående af fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen, samlet de største demonstrationer i over 20 år imod regeringens anti-velfærdspolitik. SFU har indtaget en helt afgørende rolle i denne bevægelse – uden os ville den slet ikke være der. Det er i dette lys, at vi skal vælge kursen for SFU – skal vi fortsætte vores ledende rolle i klassekampen i Danmark?

Jeg hedder Emilie Turunen og stiller op som Landsformand for SF Ungdom. Jeg er 23 år, og læser på RUC. Jeg har en række brede erfaringer med mig:

 • Et halvt års arbejde for Folkekirkens Nødhjælp i Cambodja 2004
 • Koordinator for Danmarks Social Forum 2005-2006
 • Koordinator for Genstart Danmark 2006
 • Medlem af SFUs landsledelse 2006/2007
 • Faglig konsulent for SF Ungdom 2007
 • Presseansvarlig for SF Ungdoms Valgkamp 2007

Jeg tror, at det er helt afgørende, at man som Landsformand for SF Ungdom både har et grundigt kendskab til SFUs organisation, og at man har erfaringer fra andre politiske arenaer. At man kan navigere både indenfor og udenfor organisationen, når SFUs fremtidige alliancer skal udbygges. Det får betydning, når vi i Danmark skal stå i spidsen for den samfundsforandrende bevægelse, og når vi skal indgå nye internationale alliancer, der giver klassekampen udsyn.

SF Ungdom – en organisation i forandring
SF Ungdom har de senere år redet på en bølge af succes: antallet af medlemmer, afdelinger og aktiviteter er eksploderet. Det skyldes, at vi i de senere år gennemført større forandringsskabende projekter, end vi tidligere turde drømme om. Denne stærke position giver os to centrale udfordringer:

For det første, at vi skal rette fokus mod vores organisatoriske udvikling. Vi har i år igangsat en spændende debat. Det kommende år handler om at gå fra ord til handling, så vi sikrer at forandring, forankring og fælles mål går hånd i hånd. Jeg har en vision om en organisation, hvor der er dynamik, debat og demokrati. Hvor medlemmerne og deres repræsentanter formulerer de politiske krav og fastlægger strategien. Hvor alle niveauer er gennemsigtige og lettilgængelige.

For det andet betyder de sidste års succes, at vi, fra vores centrale position i den samfundsforandrende bevægelse, har sat en uomtvistelig politisk dagsorden. Når vi under VKO oplever systematiske indhug på velfærden, skal vi ikke bare trække på skuldrene. Vi skal bevidstgøre og samle ungdommen i kampen for socialisme. Vi skal videreføre den bevægelse, som kan trække Danmark og verden til venstre.

Af konkrete organisatoriske og politiske omdrejningspunkter vil jeg fremhæve:

Organisatoriske mål
Jeg vil arbejde hen imod et endnu stærkere SFU med

 • 5000 medlemmer
 • 500 tillidsfolk på 5 kurser årligt
 • 5 møder årligt for 5 forskellige medlemsgrupper
 • 5 progressive internationale samarbejder

Politiske mål

 • Klimakampen kick-startes! Vi skal i det kommende år arbejde for oprettelsen af en dansk klimabevægelse, så vi er klar til Klimakonferencen i 2009
 • Velfærdskampen fortsættes! Vi skal fortsat tage lederskab i kampen for velfærd og imod Fogh
 • Klassekampen får comeback! Vi skal i det kommende år bringe klassekampen ind i det 21.århundrede, ved at formulere et sprog, der kan samle folk på ny
 • En vision for Europa styrkes! Med et EP-valg i vente, skal vi styrke vores folkesocialistiske vision for Europa.

Jeg brænder for at forandre verden sammen med jer – jeg håber, I er klar til kamp!

I er velkomne til at ringe eller skrive til mig: emilie@sfu.dk / tlf.:26 79 05 51 / http://www.emilieturunen.dk

Reklamer