Opstilling fra Daniel Bendix

Daniel Bendix – Opstilling til Landssekretær


Vi skaber bevægelse
SFU og SF står stærkere end nogensinde. Vi har slået medlemsrekord. Vi fik et fantastisk valg, hvor fire SFU’ere blev valgt ind. Vi har 2. okotober fået titusinder på gaden mod Fogh.

SFUs stærke position er ikke kommet af sig selv, men har krævet benhårdt arbejde af alle i organisationen. SFU er i dag organisationen der samler modstanden mod Fogh. Vi har været uundværlige i kampen mod Fogh, og det har vi kun været fordi vi har prioriteret at arbejde tæt sammen med elev- og fagbevægelsen. Det er afgørende at SFU fortsætter dette arbejde, mobiliserer danskerne på gaderne, vender folkestemningen og sender Fogh i defensiven. Vi har givet grund til reel forventning om ny politik. Vi har genskabt tilliden til at et venstrefløjsparti kan forbedre almindelige menneskers hverdag. Det må vi ikke tabe på gulvet.

Styrkelse af afdelingerne
Gennem hårdt arbejde mange år i organisationen ved jeg at en organisation med mange ambitioner skal være en stærk organisation
Da jeg meldte mig ind var jeg aktiv i SFU-Odense i fem år. Jeg ved at afdelingerne er vores styrke. Når afdelingerne rykker i fællesskab rykker vi det politiske danmarksbillede. Som i valgkampen og ved de store velfærdsdemonstrationer. Jeg synes vores ambition skal være at skabe en organisation så stærk, at vi overalt i Danmark har afdelinger, der selvstændigt kan gå på gaden og arrangere store demonstrationer.

Skal SFU styrkes må vi styrke vores afdelinger. Afdelingerne skal have flere penge og vi skal skole hinanden organisatorisk.

Konkret vil jeg arbejde for:

  • Vi skal have tyve afdelinger med egne mødelokaler.
  • Vi skal overføre en tredjedel af vores kontingentindtægter til vores afdelinger.

Klar kommunikation
Kommunikationen mellem de lokale led og landsorganisationen har i år virket tilfældig og uklar. Det må vi gøre op med. Klarhed og kontinuitet skal være nøglebegreberne. Klarhed skaber grundlaget for at kunne deltage i beslutningerne. Hvis man er holdt hen i mørket, er det svært at få indflydelse på beslutningerne. Kontinuitet er en nøgle for kommunikationen, hvis den skal være overskuelig og anvendelig.

Konkret vil jeg arbejde for:

  • Landsorganisationens beslutninger skal kommunikeres bedre ud.
  • Klar og kontinuerlig struktur på vores kommunikation om kurser, ledelsens arbejde og kontaktpersonspost.

Bred ledelse
Som Landssekretær vil jeg sikre at Landsledelsen arbejder som et kollektiv. Jeg vil løbende inddrage ledelsesmedlemmer i arbejdet ved jævnligt at holde samtaler og udbygge dialogen om arbejdet i ledelsen. Vi skal have bredt ansvar og arbejdsopgaver ud.

De næste kamppladser
Vi skal starte de næste års strategiske mål og forberede Europaparlamentsvalg, kommunalvalg og klimatopmøde 2009. Ledetråden er at søge forbedringer for almindelige mennesker. I verden er væksten enorm, men tilfalder dem der har mest. Derfor skal vi fortsat udbygge samarbejdet med masseorganisationerne, der tager udgangspunkt i folks hverdag, nemlig elev-, studenter- og fagbevægelsen. Vi har fået vores største resultater når vi har arbejdet i store udenomsparlamentariske manifestationer.
Samtidig har vi en opgave i at opbygge en bred antikapitalistisk miljøbevægelse til klimatopmødet. Almindelige mennesker lider hårdest under klimaforandringer, mens toppen som altid kan betale sig til den bedste beskyttelse.

Skriv på daniel@sfu.dk, tlf.28264858, tjek danielbendix.dk og mød mig på facebook.

Jeg vil arbejde for at SFU har:

  • 5000 medlemmer
  • 5 millioners økonomi til politik og aktivitet
  • 5 år tilbage før vi er en gældfri organisation
  • 500 tillidsfolk på 5 kurser årligt
  • 5 årsmøder for 5 indsatsgrupper: folkeskoler, MVU’ere, erhvervsuddannelseselever, universitetsstuderende og gymnasieelever

Mit CV
Medlem af SFU siden 2001
Tidl. elevrådsaktiv og bestyrelsesmedlem i DGS
Regionssekretær for SFU-Fyn 2005-06
Landsledelsesmedlem i SFU 2005-08
Kursussekretær i SFU 2007-08
Forretningsudvalgsmedlem 2007-08
Organisationskonsulent 2008-nu
Folketingskandidat på Fyn

Reklamer