GODE RÅD: GENERALFORSAMLING

GUIDE TIL GENERALFORSAMLING

Skærmbillede 2013-01-02 kl. 16.41.36

Hvornår har din afdeling sidst afholdt Generalforsamling?

En generalforsamling holder alle afdelinger en gang årligt. Det er her man vælger eller genvælger sine tillidsfolk, det er her man fremlægger årets regnskab, laver budget for næste år og meget mere. Kort sagt er generalforsamlingen en opsamling på det år, der er gået og forberedelsen til et nyt.

DEN GODE GENERALFORSAMLING

Se filmguiden her: https://vimeo.com/56631119

Indkald i god tid – tjek vedtægterne for afdelingen, der står hvor lang tid inden man skal sende indkaldelsen ud, for at generalforsamlingen er gyldig. Det er som regel 3 uger inden.

Med indkaldelsen skal følge et forslag til dagsorden. Dagsordenen skal min. indeholde:

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Konstatering af generalforsamlingens gyldighed (er den indkaldt rettidigt medsendt de rigtige ting?)
  3. Kontaktpersonens skriftlige og mundtlige årsberetning og behandling af denne.
  4. Kassererens skriftlige fremlæggelse af regnskab og behandling af samme.
  5. Kassererens skriftlige fremlæggelse af budget og behandling af samme.

6.     Behandling af evt. ændringsforslag til afdelingens vedtægter.

7.     Valg til poster, herunder

a.    Valg af kontaktperson

b.    Valg af kasserer

c.     Valg af revisorer

d.    Evt. også valg af regionskontaktperson og SF-kontaktperson

VIGTIGT AT HUSKE:

:        Kontaktpersonens beretning:

Skærmbillede 2013-01-02 kl. 16.45.01

Kontaktpersonen skal inden generalforsamlingen lave en skriftlig beretning om årets gang i afdelingen. Her skal man komme ind på: hvilket områder afdelingen har haft fokus på i løbet af året, hvilke konkrete aktiviteter og rutiner (fx ugentlige møder), der er blevet lavet i afdelingen (gerne med dato nævnt) samt hvor mange aktive, der ca. har været i forskellige perioder af året.

Beretningen skal godkendes på generalforsamlingen og efterfølgende underskrives af kontaktperson, kasserer og dirigenten på mødet.

:        Kontaktpersonens mundtlige beretning:

På Generalforsamlingen fortæller kontaktpersonen (gerne suppleret af alle de aktive) om året der gik. Det er en rigtig god mulighed for at sprede gejst og gøre mødet sjovt. Det er vigtigt, at denne mundtlige præsentation suppleres med en skriftlig beretning.
Fortæl om jeres aktioner, kampagner, valgkampe, projekter og andet på en fed måde – brug rigtig gerne billeder, lyd og film – fx ved en fremlæggelse med powerpoint. Inddrag medlemmerne, ros dem og sig tak for deres indsats.

:        Regnskab

Med indkaldelsen skal også følge kassererens regnskab for året + budget for det næste år. Alle har mulighed for at stille spørgsmål og ændringsforslag til budgettet.

Regnskabet er meget vigtigt for os centralt til at dokumentere, at jeres afdeling har været aktiv i løbet af året. Der skal være en økonomisk udvikling i afdelingen, dvs. I skal få penge ind og bruge penge i løbet af året.

Når regnskabet er godkendt på mødet, underskrives det af de tegningsberettigede (det står i vedtægterne, hvem det er – som oftest kassereren og kontaktpersonen).

:        Valg til tillidsposter
Skal der vælges ny kontaktperson og kasserer? Eller bliver folk på posten et år endnu? Husk at kommuniker ud, hvis der er en post ledig og folk kan opstille. Det gør du sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det er altid en god idé at have tænkt over, hvem der kunne tænke sig at stille op og være god på posten, således at man ikke står uden kandidater på selve mødet.

:        Arbejdsplan

Hvis I mødet skal være rigtig givende og fremmedadrettet, laver enten kontaktpersonen eller alle de aktive i afdelingen sammen et forslag til arbejdsplan for det næste år – hvad er jeres mål næste år? Hvilke aktiviteter ved I allerede nu, at I skal lave? Hvad kunne være sjovt at igangsætte?

:        Referat af generalforsamlingen

Husk at skrive referat fra generalforsamlingen, så alle vigtige beslutninger bliver husket. Referatet skal indsendes til SFU sammen med kontaktpersonsberetningen og regnskabet – og referatet skal være underskrevet af den nyvalgte kontaktperson samt referenten på mødet.

:        Vedtægter

Vedtægter – mangler du vedtægter? Kontakt landssekretæren Esther Elmegaard Bæk på esther@sfu.dk og få dem tilsendt. Husk at sende jeres nyeste vedtægter ind til os sammen med referat, beretning osv. efter jeres Generalforsamling, så vi også har den nyeste version.

: HUSK HUSK HUSK

At sende referat, beretning, vedtægter og regnskab for året til SFU’s landssekretær Esther Elmegaard Bæk så snart generalforsamlingen er færdig. Alle tre dokumenter skal være underskrevet af min. kontaktpersonen, kassereren og enten referenten eller dirigenten på mødet.

Send det enten via post til SFU, Att. Esther Elmegaard Bæk, Blegdamsvej 24a, 2200 København N eller scan det ind og send det til esther@sfu.dk

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s