HOW TO

LOKALKAMPAGNE – HOW TO

Du kan enten læse videre her på siden eller trykke her, og åbne siden i et worddokument.

FORMÅL
Formålet med en lokalkampagne er at vise SFU som en lokal aktør, som kan skabe den forandring i folks hverdag som der efterspørges.
Det sekundære formål er at gøre politisk aktivitet mere konkret, lettere tilgængeligt og forståeligt og vise at det gør en forskel at engagere sig.

INDLEDNING
En lokalkampagne kan foregå på mange niveauer – derfor er dette ikke en guide der skal følges håndfast, men derimod som et inspirationskatalog, hvor den enkelte afdeling selv kan skræddersy en lokalkampagne ud fra afdelingens arbejdskraft og lokalområdets interesser.  Desuden fungerer alle foreslåede kampagneinitiativer og aktiviteter ikke til en hver type ”sag,” hvilket den enkelte afdeling også skal overveje grundigt, så kampagnen bliver meningsfuld og kan samle lokal opbakning.

 

FASE 1 – FIND EN SAG
VÆRKTØJER TIL AT FINDE EN SAG
BRAINSTORM-MØDE hold et åbent møde i SFU-afdelingen med en brainstorm af hvad I godt kunne tænke jer at tage op – brug det til at udforme et bredt udvalg af ideer, som I kan undersøge nærmere. Lav desuden et godt stykke arbejde for, at flest muligt dukker op: opringning, mails, facebook mv.
SPØRGESKEMA som deles ud på gymnasier/tekniske skoler/andre uddannelsessteder. Alt efter ressourcer kan det være en fordel at vælge forskellige typer uddannelsesinstitutioner.
DØRKLOKKE-STEMNING fx på et kollegium, hvor I spørger ind til hvad folk gerne vil have ændret, og hvad de synes om de sager I har udvalgt på forhånd. Kan evt. gøres sammen med de lokale SF’ere i byrådet, eller andre ”kendte” personer i lokalmiljøet.
DYRK LOKALFORENINGER OG ILDSJÆLE Nogle steder – men ikke altid – findes der allerede en del foreninger eller lokale initiativer, som har et godt kendskab til hvad det er der er brug for i lokalområdet. Vær opmærksomme på disse initiativer. Selvom disse initiativer har stor viden om problematikken, kan de godt mangle arbejdskraft, erfaring, økonomi eller  lignende. Her kan SFU træde til og levere løsningerne. Så undersøg hvad der i lokalområdet findes af ildsjæle og initiativer/foreninger, som man kan støtte op om.

 

TJEK LOKALAVISEN
 
SNAK MED DE LOKALE SF’ERE I BYRÅDET – På den måde er det muligt at få et overblik over hvad der er på dagsordenen i byrådet.
 
Hvis alle eller nogle af de ovenstående værktøjer benyttes burde der nu være inspiration til en eller flere gode sager. Herfra er det en god idé at overveje følgende spørgsmål:

 

 • Er sagen relevant? Er det noget folk i byen bekymrer sig om?
 • Kan emnet vinkles så det bliver nemt at kommunikere til både borgere og press?
 • Hvad er målet for kampagnen? Er det realistisk rent faktisk at ændre noget, eller er målet at sætte fokus på et problem?
 • Hvem henvender sagen sig til? Er det et problem der er relevant for alle i byen, eller er det noget der kun dele af byens befolkning, fx unge, der mærker problemerne.
 • Kan kampagnen foregå over lang tid og forblive aktuel selvom de aktive kræfter skiftes ud og de nationale dagsordener skifter?

 

FASE 2 – RESEARCH OG FORBEREDELSE
 
Denne fase rummer dels at blive klogere på sin sag, men også at forberede en stærk kampagne der både kan skabe forandring og samtidig engagere de aktive kræfter.
Følgende punkter vil være nødvendige:

 1. 1.       HVAD KRÆVER DET AT OPNÅ FORANDRING?
 • Kontakt relevante personer og foreninger for at få mere viden om sagen. Det kunne for eksempel være de lokale SF’ere i byrådet, eller måske tal og anden dokumentation fra byrådets udvalg.
 • Få et oplæg ud om emnet.
 • Hvis sagen primært henvender sig til et bestemt segment, vær da bevidst om dette.

 
2. HVORDAN SKAL KAMPAGNEN UDFØRES?

 • Indkald til et åbent medlemsmøde og lav brainstorm på aktiviteter
 • Vær bevidst om frivillige kræfter og sæt et realistisk ambitionsniveau
 • Sæt mål og delmål for kampagnen, så det hele tiden er muligt at evaluere og forbedre kampagnens form. Kvantitative målsætninger kan gøre en kampagne målbar.
 • Overvej om kampagnens mål er den politiske forandring eller intern succes.
 • Budget: Er der nogle af de forslåede aktiviteter der kræver faciliteter? Overvej da at søge tilskud hos fagforening mv. Kontakt evt. SFU’s sekretariat og hør om mulighederne.
 • → læg en fast kampagneplan med ansvarlige for de forskellige aktiviteter.

 

 1. 3.       UDDAN OG ENGAGER MEDLEMMERNE
 • Uddeleger arbejdsopgaverne. På den måde bliver flere aktive udfordrede og kan lettere fastholdes.
 • Uddan medlemmerne i det politiske emne: lav rollespil og paneldebat i lokalafdelingen og prøv argumenterne af.
 • Uddan medlemmerne i de aktiviteter der er valgt: er der dørklokke-stemninger, flyers-uddelinger eller lignende så træn medlemmerne og giv dem nogle værktøjer til at mestre det.

 

FASE 3 – VIND DAGSORDENEN OG SKAB FORANDRING!
Det helt centrale i denne fase er at kampagneplanen udføres med udgangspunkt i den vedtagne kampagneplan. Nedenfor gennemgås nogle værktøjer til at gøre dette muligt.

PRESSEARBEJDE
Sørg for at gøre et ordentligt arbejde for at sætte fokus på jeres sag. Blandt andet ved at udsende pressemeddelelser ved aktiviteter og læserbreve der viser folk at I tager sagen op.

 

VIRTUELLE MEDIER
Brug af facebook, blogs og lignende er også et redskab til at formidle kampagnen.

BYRÅDET OG LIGNENDE
Tal med dem der bestemmer lokalt – kan I få deres opbakning? Hvad kan de gøre? Husk de lokale SF’ere.

 

”KICK-OFF-ARRANGEMENT” I KAMPAGNENS NAVN
Afhold et stormøde for unge, hvor I debatterer hvordan problemet kan løses – både politisk, men også hvordan I selv kan gøre noget ved det. En ungdomssamling skal ikke kun være for medlemmer af SFU, men det skal skabe mulighed for at aktivere sympatisører for jeres sag til at bidrage til arbejdet. Målet er derfor ikke at hverve medlemmer eller at afholde det som et SFU arrangement, men derimod som et arrangement, hvor alle der har lyst kan bidrage. Dog er det vigtigt at der på forhånd er udtænkt nogle ideer til aktiviteter osv, så der er en styring af arrangementet.

UNDERSKRIFTINDSAMLING
Alt efter emne kan underskriftsindsamlinger have stor effekt – både som politisk pres, men det kan også give et overblik over utilfredsheden. Desuden kræver denne aktivitet forholdsvis få kræfter og kan til gengæld skabe gejst.
Her er det også vigtigt at overveje hvordan emnet præsenteres; om det centrale er at det skal bruges i en SFU kampagne eller om der udelukkende fokuseres på den pågældende sag.

MEDLEMSMØDER
Inddrag medlemsmøderne så de bidrager til kampagnen.

 

MØDER OG CAFEER
Afhold mindre cafemøder, hvor man kan høre mere om hvordan man bliver aktiv i kampagnen. Ikke generelt hvad SFU er og hvordan man er aktiv i SFU – men hvordan man bliver aktiv i den konkrete kampagne.

 

SKAB FORANDRING!
Gennemfør selv forandringen – måske som happenings, måske som en løsning over længere tid.
Er problemet at der er meget hærværk – så gå selv ud og reparer/sæt nye skraldespande op mv. Er problemet at folkeskolerne ikke er i stand til at hjælpe alle børn – så lav selv en lektiecafe. Er problemet at der er alt for lidt kulturliv for unge, så lav selv en række arrangementer. Er der for få legepladser – så byg selv en, eller start en indsamling for at få renoveret den lokale legeplads. Det kan være hvad som helst – tænk kreativt og vis at I vil være med til at løse problemet og ikke kun gøre opmærksom på det!

EVALUER LØBENDE
For hele tiden at kunne forbedre kampagnen er det vigtigt at evaluere alle aktiviteter, og bruge kritikken fremadrettet.

OPSØG DEM I FØRER KAMPAGNEN FOR
Det kan være meget grænseoverskridende at møde op i SFU’s egne lokaler – hold derfor debatarrangementer og andre aktiviteter der hvor det foregår: er det en kampagne mod skrald og hærværk i belastede boligkvarterer så hold arrangementerne der, i stedet for at forvente at de opsøger jer. Opsøg gymnasierne og elevrådene hvis det handler om busnedskæringer osv.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s