SFU ÅRHUS’ LOKALE KAMPAGNE

SFU Århus laver en kampagne for bedre fritidsmuligheder i Århus midtby! Følg med i dagbogen fra kampagen her:

5. Det virker faktisk! (14/1-2011)

Siden visionsmødet er der sket meget.

Først og fremmest har vi i SFU Århus sluppet taget i kampagnen, for når vi laver en kampagne sammen med andre, er det ikke fair, at det er os som styrer det. Derfor styres vores kampagne nu gennem facebook, hvor de der deltager i kampagnen inviteres til en af de nye smarte meget inkluderende grupper. Det virker rigtig godt 😀

En anden helt fantastisk ting der er sket er at vi næsten har fået vores sag igennem – om fem år.. Politikerne har, blandt andet på baggrund af vores arbejde, besluttet at et multihus skal overvejes indtænkt i de kommende planer for et fritids- og foreningshus i Århus som vil stå klar i 2016 eller 2017. Selvom det er en vag formulering er det mega fedt at vi faktisk har været med til at ændre noget i Århus, også selvom det er på lang sigt.

At vi er så tæt på målet betyder dog ikke at vi stopper arbejdet, vi vil sikre at politikerne faktisk indtænker multihuset i planerne og vi vil stadig meget gerne have et sted her og nu. Derfor har vi skrevet læserbreve og vi laver forskellige happenings, før jul lavede vi en ’sneboldkamp for et multihus’ hvor vi ville vise at vi var mange som gerne ville mødes og lave ting sammen, men at vi ikke har et sted – det er selvfølgelig fint at lege i sne, men den går jo ikke hele året. Lidt populært gav vi (sne)bolden op og håber politikerne griber den. Happeningen blev dækket i både Århus Stiftstidende og JP Århus og fulgt op af et interview i juledagene med Ulrik vores talsperson om, hvorfor han laver frivilligt arbejde og hvad vores initiativ vil. Virkelig fed presse!

Nu håber vi at vores næste happening, en flashmob på rådhuset til byrådets behandling af sagen kan skabe lige så meget opmærksomhed. Tjek det ud på http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=102119083196089 og inviter gerne folk fra Århus!

 

4: Vellykket visionsmøde og så i gang! (25/11-2010)

Fingrekrydsningen virkede åbenbart, det lykkedes faktisk at få afholdt et visionsmøde som ikke kun bestod af SFU’ere. På en kold novembermandag mødte 15 personer op, herudaf en tredjedel som ikke var SFU’ere for at debattere vores visioner for fremtidens fritidsliv i Århus.

Vores oprindelige målsætning på 20 deltagere som ikke var SFU’ere var de seneste uge i takt med ændringen fra borgermøde til ungdomsmøde nedjusteret ligesom vi kunne se på vores event på facebook at der nok ikke blev det store fremmøde. Da vi gik i gang med mødet var jeg på nippet til at opgive på alt hvad der hed lokalkampagner og bedre fritidsliv i Århus, men heldigvis blev aftenen langt bedre end forventet og efter mødet var jeg parat til at trække al skepsis omkring lokalkampagner tilbage.

Vores borgermødegruppe (ja, den havde ikke ændret navn selvom arrangementet havde) lavede en formidable præstation, mødet blev skudt godt i gang med bidrag fra os, ÆUF og en af organisatorerne på Skt. Anna Gade skole, efter en brainstorm stod den på lækre sandwich inden vi debatterede hvordan vi kunne få politikerne i tale og få århusianerne til at bakke op om vores sag. Vi valgte to fokusområder: En stor aktion a’la Musik for Multihuse og en stærk læserbrevsindsats og lod derefter mødedeltagerne melde sig på og heldigvis var alle også de der ikke havde været indover kampagnen før super friske på at sparke røv – så nu starter kampen for bedre fritidsmuligheder (efter visionsmødet beslutning, i første omgang et multihus).

Jeg synes udviklingen af visionsmødet siger meget om hvordan det er at føre lokalkampagne. På få øjeblikke kan man svinge mellem følelsen af at det er det fedeste i verden og vi kommer til at gøre en forskel, til at vi aldrig kan gøre en forskel og kun er nogle få mennesker som gider projektet, til lige pludselig at have engageret tre nye seje mennesker i kampagnen som ikke før har lavet aktivisme eller læserbreve.

Det er sgu hårdt, men også fedt når det virker!

3: Fra borgermøde til visionsmøde for ungdommen (16/11-2010)

Siden sidst er der sket en masse. Vi har ændret vores borgermøde til et visionsmøde og vi har endelig fået kontakt til nogle foreninger – og så har vi fået en facebookside, tjek den ud på www.facebook.com/ungiaarhus

Årsagen til vores ændrede fokus fra borgermøde til visionsmøde hænger sammen med at byrådet er lidt langsommere i deres proces end vi havde forventet, vores oprindelig håb var at borgermødet kunne liggekort efter en beslutning om hvor den nye midtbyskole skal ligge var truffet, det det ikke er tilfældet og fordi vi ikke vil rodes ind i den til tider rodede debat af hvor skolen skal placeres har vi ændret fokus til et mere visionspræget ungdomsmøde. At det er blevet et ungdomsmøde er desuden fordi det har været sværtat få kontakt til foreningerne på Skt. Annagade. Derfor er planen nu at starte med at få nogle visioner på bordet og få nogle unge engageret inden vi forhåbentlig når den endelige plan kommer fra byrådet kan få inddraget de ’voksne’ foreninger.

Skønt det har været svært at finde samarbejdspartnere viste det sig i starten af november at det ikke var umuligt, det lykkedes at få kontakt med ÅUF(Århus ungdoms fællesråd som er en interesseorganisationfor foreninger for unge i Århus) som gerne ville høre om vores ideer og også fortælle om et projekt de laver omkring bedre faciliteter for foreningerne i Århus efter at ÅUFs foreninger sidste forår besluttede at det skulle være et af årets indsatser – det skabte virkelig gejst at se at der er andre der arbejder i sammeretning om end med forskelligt udgangspunkt! Ekstra fedt er det at ÅUF har lovet at sende en person til vores visionsmøde!

I dag er der under en uge til visionsmødet, det betyder at vi er ved at panikke lidt omkring opreklameringen. Vi har i sidste uge lavet en facebookside og en event og er begyndt at mobilisere tildem og ringe og sende mails til dem der har skrevet sig på vores interesseret-lister og de som allerede har bidraget med ideer til kampagnen. I aften igangsættes noget annoncering via facebook og sidst på ugengår vi all-in med plakater og flyersuddelinger på midtbyens skoler og gymnasier samt sms-kæder. Så er derefterhånden bare at krydse fingre for at der kommer nogle mennesker!

2: Hvordan kommer vi videre (15/10-2010)

Det var en lettelse at komme i gang med kampagnen. Faktisk at få snakket med nogle folk som havde ideer til hvordan Århus kunne blive en bedre by at være ung i og få samlet lidt op på ideerne. Men hvordan skulle vi bruge dem som havde signet up til kampagnen uden at spamme dem? Og hvordan får vi kampagnen fra reseachfasen til en egentlig kampagne som kan ændre noget?

Vi har flere områder hvor vi nu arbejder videre. Vi arbejder på at lave en aktion som skal skabe opmærksomhed om kampagnen, sikre flere sign-uppere og flere ideer, vi arbejder fortsat på at samle ideer ind fra foreninger og de som allerede bruger skolen og så arbejder vi på at stable et borgermøde på benene. Til borgermødet håber vi at kunne samle alle dem som allerede har sagt at de synes kampen er vigtig, men også en masse nye mennesker som vil være med til at sikre bedre fritidsmuligheder i området omkring Skt. Anna Gade og for alle midtbyens unge uanset om skolen forbliver som i dag eller at vi skal finde et nyt sted.

I forbindelse med borgermødet har vi gjort os følgende overvejelser:

Mobilisering: Vi skal tage kontakt til hver enkelt sign-upper personligt, ligesom vi skal arbejde på at få de interesserede foreninger til dels at sende officielle repræsentanter men også at opreklamere mødet over for medlemmer.

Vi vil i ugerne op til mødet lave happenings, der både fortsat indsamler borgernes idéer, men også opreklamerer mødet. Via pressehistorier og læserbreve kan vi dermed også igennem avisen sætte fokus på mødet, ikke mindst over for de særligt interesserede borgere, der følger debatten om Skt. Annagade.

Vi vil ikke kun fokusere på unge, hvorfor vi bla. vil lave uddelinger foran brugsen og netto. Desuden vil vi være synlige med lovlige plakater i gadebilledet.

1: Sådan kom vi i gang (7/10-2010)

I foråret besluttede vi at vi ville lave en lokalkampagne i SFU-Århus, sådan en kampagne som faktisk gerne måtte ændre noget i byen og som gerne måtte inddrage flere i kampagnen end os SFU’ere. Vi besluttede at kampagnen skulle ligge i efteråret, men hvordan i alverden kommer man i gang med sådan en kampagne? Hvad rører sig i byen? Hvad kan vi faktisk ændre?

I løbet af august og september begyndte vi så småt at tage fat på debatten. Vi nedsatte en gruppe som skulle tænke i hvordan vi kom i gang med kampagnen, fandt det rigtige emne og faktisk fik ændret noget, gruppen tog hurtigt debatten op på medlemsmødet: ”Hvor er der en sag som er vigtig, som vi kan ændre, hvor vi ikke går ind og træder nogen, som i forvejen arbejder med det, over tæerne og som folk vil engagere sig i?” – vi snakkede om cykelparkeringspladser, om at sikre at folk i Gellerup blev hørt i forbindelse med helhedsplanen og en masse andre ting og opvejede fordele og ulemper, muligheder og samarbejdspartnere, fandt ved nogle at vi ikke kunne arbejde os til sejr og ved andre at folk allerede var organiserede og at vores bidrag blot ville mudre billedet. Til sidst faldt valget på fritidsmulighederne i Århus midtby som netop i dette efterår (og viste det sig siden, hen over vinteren) bliver et vigtigt emne da byrådet måske beslutter at rive et af byens kulturcentrummer (Skt. Anna Gade skole) ned for at bygge en ny tidssvarende midtbyskole. Her er nogle folk som arbejder for en bevarelse af Skt. Anna Gade, men vores kamp handler ikke om bevarelse af skolen eller ej, vores kamp handler om at få bedre fritidsmuligheder til unge lige meget om det fortsat bliver på skolen, eller bliver et helt nyt sted.

Normalt når man har valgt et kampagnetema går man straks i gang med at finde på aktioner, lave aktiviteter og trykke flyers. Men vi ville ikke lave en helt almindelig SFU-kampagne – vi ville have byens borgeres ideer og vi ville have flere med i arbejdet. Derfor begyndte vi i stedet at arbejde på hvordan vi kom i kontakt med byens unge og alle dem som i dag bruger Skt. Anna Gade skole.

Efter endnu en debat besluttede vi tre fokusmålgrupper: Skatere og andre ikke-organiserede brugere på skolen, foreninger på skolen og unge som endnu ikke bruger skolen. Til hver gruppe valgte vi nogle personer som skulle stå for kontakten og tænke i hvordan vi fik skabt kontakt.

Det at skabe kontakt er faktisk slet ikke så nemt som man tror. Det kræver en del mod at få det til at lykkes, men efter en del kuldsejlede forsøg er vi nu kommet i gang på flere fronter: 1) Vi har været på det ene gymnasium i midtbyen (det andet vil ledelsen ikke lukke os ind på) samt på strøget og talt med de unge om hvad de mangler i Århus midtby og har både fået nogle gode inputs og fået nogle kontakter, 2) Vi har haft folk på skolen som har snakket med nogle af dem som bruger skolen og 3) vi har haft kontakt til flere foreninger som var interesserede og venter nu på at de svarer endeligt.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s