Flere elever og færre timer

På Frederikssund Gymnasium startede der 36 elever i en klasse i 2009. Andre steder ser det også grumt ud. Der kan sidde over 30 elever i en klasse, selvom lokalerne kun er bygget til 24. Regeringen vil ikke lave regler for hvor mange der maksimalt må sidde i en klasse.

INVESTERINGER I UDDANNELSESSEKTOREN NU – ALLE SKAL MED!

Uddannelse er det bedste middel til både at sikre det danske velfærdssamfunds bæredygtighed, og den enkelte borgers tryghed og frihed.

Men siden den borgerlige regering kom til i 2001, er der blevet skåret ned på uddannelserne. Regeringen har fine målsætninger, men den reelle udvikling går den helt forkerte vej. Frafaldet på uddannelserne er stigende, flere unge starter slet ikke på en uddannelse efter folkeskolen, og realiteten er den, at næsten 25 % af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse og dermed er i farezonen for at ende som ufaglærte.

Regeringens uddannelsespolitik har ført til høje klassekvotienter, en kæmpe mangel på praktikpladser og forældede materialer.

Høje klassekvotienter forringer det faglige udbytte af undervisningen, øger risikoen for at de ressourcesvage elever tabes, og endelig bliver undervisningsmiljøet for både lærere og elever dårligere.

Praktikpladsmanglen betyder simpelthen at flere og flere elever på teknisk skole må opgive deres uddannelse. Prognoserne viser, at vi allerede i 2009 kommer til at mangle 10.000 praktikpladser, og regeringen har kun ville åbne for skolepraktik i et meget begrænset omfang på tømre, kontor og mekaniker områderne – det er ikke nok.  Derfor har SF foreslået, at alle virksomheder, der løser udbudsopgaver for det offentlige, skal forpligtes til at tage praktikanter. I SF’s ‘Ungdomskrisepakke’, lægges der op til, at mindst 15 pct. af virksomhedernes ansatte skal være praktikanter. Et firma med 100 medarbejdere, skal altså tage 15 praktikanter. Guleroden for virksomhederne skal være 20.000 per elev, der gennemfører praktikken.

Forældede materialer både i form af gamle bøger og out-datede kort i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på MVU’erne og slidt og ubrugeligt værktøj på de tekniske skoler skader undervisningens kvalitet og undergraver seriøsitet på uddannelserne.

Regeringens uddannelsespolitik har bidraget til at den sociale ulighed trives i bedste velgående i det danske uddannelsessystem. I dag er der en kæmpe ulighed med hensyn til, hvem der får en uddannelse, og hvilken type uddannelse de får. Statistikkerne viser, at akademikernes børn for længst har opfyldt målene om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og 50 % af en ungdomsårgang en videregående uddannelse. Mens mere end tre fjerdedele (77%) af unge uden ungdomsuddannelse kommer fra faglærte og ufaglærte familier.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s