Stop smagsdommerne!

SFU’s sommerkampagne 2008

Velkommen til siden for SFU’s aktuelle kampagne, “Stop smagsdommerne og kræv kulturen tilbage!”.

SFU blæser til kamp for kulturen. Ikke bare én form for kultur. Ikke i form af en kanon, som regeringen gør det! Nej, kultur for SFU er noget, som folk selv bestemmer deres forhold til. Der skal være plads til alt fra ballet til hiphop.

Men kultur er mere end musik og dans. Kultur er deltagelse og sammenhold. Derfor går vi til kamp for billige sports- og fritidstilbud til alle, ligesom koncerter og CD’er skal være til at betale.Der er ikke én kultur. Kulturen skal ikke bevæge sig i én retning – men i alle retninger. Alle skal have mulighed for at dyrke den kultur som de kan lide!

Denne kampagne er iværksat og støttet af SFU’s centralorganisation, men det er tanken, at kampagnen skal være lokal i den forstand, at i finder den vinkling der passer på jeres lokalområde. Det kan være, at i vil have billigere biografbillettet, flere fodboldhold eller mere musik i bybilledet. Der er plads til det hele i denne kampagne, som kan målrettes akkurat jeres lokalområde; det, der med et fint ord kaldes priming.

Prøv at sæt jeg ned, læs pjeceteksten til kampagnen, og find så lige det tema, der passer på jeres lokalområde. Har i problemer eller vil I gerne have nogen til at hjælpe jer i gang, så bestil et oplæg om kampagnen med efterfølgende planlægning, ved at sende en mail til sfu@sfu.dk

Her på siden kan du finde selve konceptet for kampagnen, aktionsidéer, festguide, politiske analyser af kulturkampen, idéer til postkort, klistermærker og badgets. Hvis du ikke kan finde det du eller din afdeling mangler for at komme igang med kampagnen, så kontakt kampagnegruppen (findes nederst på siden).

God kampagne!

_____________

Indholdsfortegnelse for siden:

1. Materialer

2. Postkort

3. Klistermærker

4. Badgets

5. Politisk analyse: kulturen er under pres – der er brug for SFU!

6. Festguide

7. Aktionsidéer

8. SMA2008 – SFUtube Movie Awards 2008

________

Materialer:

Der bliver til kampagnen produceret følgende materialer:

· Postkort

· Stickers

· Badges

· You-tube film

· Lokal-vinklet plakat

· Lokalt-vinklet postkort

Du bestiller materialer ved at sende en mail til sfu@sfu.dk. Hvis I ønsker et lokal-vinklet postkort eller plakat, så kontakt også overstående og hør nærmere.

________

Postkort:

BAGSIDEN af postkortet kunne f.eks. have denne tekst:

Stop smagsdommerne – kræv kulturen tilbage!

Det er hverken regeringen, Don Ø eller Sony der bestemmer hvad kultur er. Kultur skal være for alle. SF Ungdom kræver:

– Kulturtilbud til alle – fra ballet til hiphop

– Musik, film og bøger der er til at betale

– Billige sports- og fritidsaktiviteter

Kulturen skal ikke bevæge sig i én retning – men i alle retninger. Alle skal have mulighed for at dyrke den kultur, som de kan lide.¨

Derfor kæmper SF Ungdom for flere brugerstyrede kulturhuse og spillesteder, og for kultur og fritidstilbud der er til at betale for alle. Vil du være med, så tjek www.sfu.dk og meld dig ind i dag!

FORSIDEN af postkortet kunne være:

________

Klistermærker:

Klistermærkerne har ligeledes en klar visuel reference til resten af kampagnen. Her er skriften: ”Er dette kultur?” På dem måde opfordrer vi modtageren til at klistre klistermærket op på ting og derved er med til at starte en diskussion om, hvad der er kultur og ikke mindst hvem der skal bestemme dette. Med dette pay-off på stickeren vil modtageren synes det er sjovt at sætte dem på forskellige ting og derved er de med til at sprede SFU’s kampagne. Til Roskilde-festivallen kunne man forstille sig at folk ville synes det var sjovt at sætte dem på deres ølflaske, deres telt, deres hat, en bræk-klat (!) og alt dette ville være fedt, da det netop kun tilføjer indhold til kampagnen og den debat SFU gerne vil have. Derfor – del klistermærker ud til alle, og sæt dem meget gerne på jeres egne ejendele.

________

Badges:

Bagdene vi laver har en klar visuel reference til kampagnen, men skal bare have et simpel ord på: ”SMAGSDOMMER”. På den måde får vi modtageren til at stille spørgsmålstegn ved hvem der skal være smagsdommer og på samme tid vil folk også synes det er sjovt at bære den. Derfor – del dem ud til alle omkring jer, og bær dem også gerne selv!

________

Politisk analyse: kulturen er under pres – der er brug for SFU!

En folkesocialistisk kulturpolitik er fri og uafhængig. Den er båret oppe af mangfoldighed og pladsen til lige nøjagtig den kultur, som det enkelte individ ønsker. Vi vil ikke have lovgivning, der bestemmer, hvad der er god og dårlig kultur – og vi tager på det skarpeste afstand fra enhver form for smagsdommeri, der har til sigte at fratage nogen deres til kulturelle tilbud, fordi det ikke er fint eller fornemt nok.

Som følgende analyse vil vise, så er der brug for SFU i denne kamp. Det borgerlige samfunds fine fornemmelser for kultur er forfærdelig og kapitalismen lader pengepungen beslutte, hvem, der skal have adgang til musik og underholdning. SFU går til kamp mod disse fejl i det eksisterende samfund og kæmper desuden for flere tilbud til borgerne. Vi skal have flere øvelokaler, bedre ungdomsskoler og billigere sports- og fritidstilbud.

Man mødes ofte med forestillingen, at kultur ikke er politik – faktisk at disse skal holdes så adskilt fra hinanden, som det overhovedet er muligt. Senest har Venstres Ungdom været på banen med et forslag om at nedlægge kulturministeriet, da dette er det rene smagsdommeri (Berlingske Net, 11.06.08). Derfor er det nok også ilde set hos VU, at vi nu går i gang med at føre kulturel kampagne i det hele taget. Men hvad Venstres Ungdom ikke forstår – og nok aldrig vil komme til at forstå – er at kultur og politik er to uadskillelige størrelser, som seriøse politiske projekter må forholde sig til.

Den gamle tysker Karl Marx påpegede netop, hvordan kulturen i samfundet er styret af dem, der sidder på magten. Det er de herskende i Danmark, der har muligheden for at diktere, hvad der god og dårlig kultur i landet. Et eksempel: når Brian Mikkelsen står i spidsen for et storstilet kanonprojekt, hvor såkaldte eksperter på givne områder beslutter hvad der er vigtigt for os at kende af kunstværker, så ser vi netop, hvordan magthaveren indrammer en kulturel identitet, som han vil insistere på, at vi anerkender. Umiddelbart kan det her synes fint, at VU vil afskaffe kulturministeriet med henvisning til, at dette er smagsdommeri. Så sætter man vel kulturen fri? Men det er her, de går galt i byen, for de savner at anerkende, at når man fjerne Brians Mikkelsens muligheder for at diktere kulturen, så smider man bare muligheden over på andre. SONY og andre virksomheder står klar til at overtage, så kulturen ikke længere bestemmes fra et ministerium men derimod fra direktørstolen, hvor det er profitten, der tæller.
Allerede den dag i dag er meget kultur for dyr. Det er alt for ofte pengepungen, der beslutter, om det kan give til ballet eller hiphop, en koncert eller en CD. Kulturlivet er markedsreguleret, som det hedder sig! I SFU vil vi derimod folkeregulere kulturen. Vores kamp er således både et forsvar for retten til kulturliv, som det passer os. Retten til musik, film og bøger, der er til at betale. Og troen på, at danskerne fortjener et bredt udbud af velfungerende kulturtilbud. Men det er også en aktiv kamp for mere og bedre kultur. For billigere sports og fritidstilbud. Vi kæmper for flere og billigere atelierer og øvelokaler i det danske land.
Vi vil ikke have kultur den bevæger sig i én retning, men derimod alle retninger. Vi vil gå fra finkultur til folkekultur!
_________

Festguide – 5 ting du skal huske

1 – Find en mærkesag

I kan selvfølgelig holde en fest for kulturel mangfoldighed i almindelighed. Men hvis der er et emne i jeres lokalområde, som er vigtigt for jer, kan det blive endnu federe at holde fest til fordel for denne konkrete mærkesag. Det kan fx være et bibliotek eller spillested der er lukningstruet, at I gerne vil have et ungdomskulturhus eller et ungdomsråd i kommunen, eller noget lignende.

2 – Find et lokale eller sted

Når man skal holde åben fest, er det selvfølgelig en god ide, at have et sted at holde festen. Det kan enten være i et lokalt medborgerhus eller kulturhus, på et spillested I har god kontakt til, eller lignende. Sørg for at sikre jer, at have alle aftaler på plads, så I ikke står på dagen og opdager, at der ikke er strøm til musikken, at I ikke må sælge øl og sodavand, eller der efterfølgende kommer en uforudset regning for fornøjelsen.

3 – Lav en opreklameringsstrategi

Hos landskontoret kan I få trykt (kopieret) løbesedler og plakater til jeres fest. Sørg for at komme ud de rigtige steder, så folk ved I holder fest – ellers kommer der ikke nogen. Gode ideer er uddannelsessteder, hvis de stadig har undervisning, cafeer og barer, parker, kollegier og ungdomsboliger og andre steder hvor unge kommer. Brug også SFUs hjemmeside (send beskrivelse af arrangementet til sfu@sfu.dk), facebook, myspace og andre interaktive opreklameringsmuligheder.

4 – Lav et program for festen

Til festen er det en god ide at have en plan for hvad der skal ske. Hvis I kan få et eller flere bands til at komme og spille, er det selvfølgelig superfedt. Samtidig er det en god ide at have en DJ, der er ansvarlig for musikken mellem de forskellige bands. Og en eller to politiske talere, til at komme med små peptalks i løbet af aftenen.

5 – Hav økonomien i orden

En fest koster penge at holde. Det kan fx være leje af lokale, transport til bands og talere osv. Derfor skal I sørge for at lægge et budget, og finde ud af hvordan I skaffer pengene. Hvis I selv har penge i afdelingen kan I bruge af dem. I kan også søge SFUs aktivitetsfond – det kan I få mere at vide om ved at ringe til landskontoret på 35 36 17 77. En anden god mulighed er jeres lokale SF-partiforening, som måske vil spytte nogle penge i kassen. En anden vigtig ting er, at I sørger for at have aktive til at sørge for barsalget, sådan at der ikke kommer underskud på det. Her kan I selvfølgelig også justere priserne, så I får lidt overskud på baren – men husk, det er en dårlig ide at løbe an på et stort baroverskud, da der er mange ting der kan gå galt.

________

Aktionsidéer:

Der vil på Roskildefestivalen foregå en storstilet omdeling af postkort, klistermærker og badges, ligesom der vil være aktioner, fest i SFU-lejren og andet godt hele ugen J

________

SMA2008 – SFUtube Movie Awards 2008

I forbindelse med SFUs sommerkampagne ”Stop smagdommerne – kræv kulturen tilbage” lancerer SFU nu filmkonkurrencen SMA2008, hvor vi skal have kåret sommerens sejeste film. Alle afdelinger i SFU-landet kan deltage, så kom bare i gang, det bliver for fedt! Vinderen findes ved afstemning blandt medlemmerne og alle bud, som lever op til de generelle krav, offentliggøres på SFUNet.

Vinkling

SFU fører som bekendt lige nu kampagne for kulturel mangfoldighed. Jeres opgave er at lave film, der viser eller kæmper for netop dette med afsæt i SFU’s politik. Gør det gerne friskt og flabet og med et glimt i øjet! Det gør ikke noget, at I sætter filmen i lokalt perspektiv.

Der er ingen formelle krav til filmene i forhold til, om hvordan det skal være opbygget, om det skal være en novellefilm, musikvideo eller et reklameindslag. Vi kæmper for et kulturliv, hvor der er plads til alle. Derfor gør I lige nøjagtig som I vil!

Præmie

Vinderafdeling præmieres med det største, en folkesocialistisk afdeling kan drømme om: at deres navn bliver nævnt på sfu.dk. Som en lille bonus får afdelingen også en bunke godter (chips, snold, sodavand etc.) til deres medlemsmøde, som kan nydes sammen med et oplæg fra centralorganisationen efter deres smag.

Formelle krav og deltagelse

Der er ganske få formelle krav til deltagelse i konkurrencen: filmen må ikke være længere end 3 minutter og den skal ligge på internetportalen Youtube (og i øvrigt overholde dennes regler).

Når I har lavet en film og lagt den på Youtube, så send en mail med linket til sfu@sfu.dk. Deadline er d. 10. august 2008.

Har i spørgsmål undervejs, kan I skrive til leoniversen@hotmail.com

________

Kampagnegruppen:

Sofie Tolstrup 28 96 28 35

Henrik Thing Mortensen 60 66 64 63

Søren Nørgaard 60 73 95 18

Leon Rix Iversen 61 70 14 68

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s