Bliv en del af SFU’s nationale arbejde

Landsledelsen nedsatte på sit møde i weekenden 12.-14. april en række grupper og udvalg for SFU’s landsdækkende arbejde det kommende år.

Herunder kan du læse om, hvad vores grupper, udvalg og netværk arbejder med:

Du kan kontakte udvalgene her.

 

Indsatsstyrke, IS, 5-6 pladser:

Indsatsstyrkens arbejde kommer til at foregå på tre niveauer:

 1. Medlemmer af IS kobles individuelt op på SFU’s lokalafdelinger med særlige udfordringer og udviklingspotentiale, hvor der i samspil med kontaktpersonen udarbejdes en handlingsplan med udgangspunkt i de lokale behov. Den tilknyttede fra indsatsstyrken vil være tilknyttet afdelingen indtil handlingsplanen er gennemført
 2. IS yder konsulentbistand til afdelinger, der ønsker at føre lokalkampagne i form af at facilitere idegenererende workshops og lokalisere en relevant sag, politisk fokus og lokale aliancepartnere såvel som modstandere, samt at være behjælpelige med at lægge kampagneplan og løbende projektstyring.IS holder overblik over udviklingen i lokalkampagner landet over og sikrer sparring på tværs, så de gode idéer og erfaringer viderebringes. IS arbejder endvidere på, at der skabes en national politisk overbygning på udvalgte kampagner, når det er aktuelt.
 3. Endelig har IS til opgave at vejlede deltagerne på den udvidede lederuddannelse i kampagneledelse og sparre med disse i deres daglige lokale arbejde, hvor kampagnen gennemføres.

Til en start skal gruppen selv opkvalificeres  og gennemtænke vores koncept for lokalkampagner, som IS løbende optimerer og videre holder workshops om på træf.

Medlemmer af IS tilbydes Training of Trainer uddannelse.

UDVALG

 • Skolingsudvalg, SKU, 4 pladser + 1 sekretær:

SKU står for størstedelen af skolingen i SFU. Det kommende år særligt med vægt på:

 • Planlægge og afholde kommunalvalgstræf ultimo oktober samt et træf i primo februar (herunder introspor og lokale ledere)
 • Afholde introkonferencer og temakonferencer for ældre SFU’ere
 • Udgive oplægshæfte
 • Kvalificere den lokale medlemsuddannelse

 

 • Internationalt Udvalg, IU, 3 pladser + 1 sekretær:
  • Varetager kontakten til SFU’s søsterpartier og internationale samarbejdsorganisationer. Specielt prioriteres at erfaringsudveksle med nordiske søsterpartier. Udvalget skal således ved enhver ny kampagne i SFU sende udsende nyhedsbrev om denne samt evaluering af den foregående
  • Arrangere studieture til valgkampe i Tyskland og Norge i efteråret
  • Repræsentere SFU ved diverse kongresser etc. hos vores samarbejdspartner
  • Være behjælpelige med praktisk planlægning af besøg fra samarbejdspartnere i DK.

 

 • Uddannelsespolitisk udvalg, UPU, 2 pladser + 1 tovholder:
  • Arrangerer uddannelseskonference for aktive i Elev- og Studenterbevægelsen
  • Primære oplægsholdere om dobbeltorganisering
  • Uddannelsespolitisk baggrundsgruppe, der kan sparre med landsformanden
  • Tovholder har sæde i SF’s uddannelsespolitiske udvalg

 

 • Politisk fordybelsesudvalg PFU (3-6 personer)

Udvalgets arbejde består i at fordybe sig i politisk teori, diskutere denne og udarbejde opsummerende papirer, boganmeldelser og rapporter som indspark til SFU’s skolingssektor, medlemsblad og som politiske indspark til formanden såvel som organisationen som helhed.

 

Folk med interesser inden for specifikke politikområder og i særdeleshed folk, der ikke sidder i landsledelsen opfordres til at stille op.

 • Kampagneudvalg: Respekt for erhvervsskolerne (3 personer)

Kampagneudvalget skal arbejde med at udvikle og koordinere SFU’s kampagne “Respekt for erhvervsskolerne” det kommende år. Kampagnen skal bidrage til at organisere flere med en erhvervsfaglig baggrund i SFU gennem kampagneaktiviteter som skolebesøg, lyttemøder og fyraftensmøder, som kampagneudvalget i samarbejde med organisationskonsulenten med fagligt fokus er ansvarlige for at udføre i en form, der kan engagere erhvervsskoleelever.

Kampagneindsatsen vil være på sit højeste i maj-juni 2013.

Aktivisten (4 redaktionsmedlemmer + 1 redaktør)

Bliv en del af redaktionen på SFUs medlemsblad, der skal

: understøtte kampagner og aktiviteter i SFU.

: indeholde uddannende baggrundsartikler og argumenter til kampagner og politiske emner.

: forholde sig til den politiske verden omkring os på udgivelsestidspunktet.

: binde SFU’s medlemmer sammen, bl.a. med identitetsskabende artikler om aktivister og medlemmer samt særlige personer og begivenheder med betydning for SFU.

: indeholde væsentlige parti-prioriterede diskussioner og bidrage til politikudviklingen i SFU.

Kommunalvalgsgruppe (5 medlemmer + 1 tovholder)

KV-gruppen arbejder med at udbrede det politiske baggrundsmateriale, dygtiggøre unge kandidater og sikre kampagneplaner i alle afdelinger, samt under selve valgkampen at sikre en professionel, slagkraftig kampagne.

Koordinatorer for udvidet lederuddannelse (2 personer)

Koordinatorerne har til opgave at udarbejde program for SFU’s udvidede lederuddannelse, finde og gruppere deltagere samt at finde undervisere og sikre et godt samspil med vejlederne fra indsatsstyrken.

NETVÆRK

 • Tovholder til bæredygtighedsnetværk
 • Tovholder til foto- og filmnetværk
 • Debattørteam (2 pladser)
  • Koordinerer debattørnetværket
  • Står for skoling i debat og læserbrevsskrivning lokalt og nationalt

UDDYBNING AF NETVÆRK 

 • Bæredygtighed
  • Politisk ekspertgruppe inden for bæredygtighed.
  • Forbereder en politikudtalelse om vækst og bæredygtighed til vedtagelse i landsledelsen i tråd med seneste politiske program.
  • Repræsenterer SFU i diverse grønne tværpolitiske initiativer i ungdommen.
 • Foto- og Film
  • Opdaterer elektronisk arkiv over fotos
  • Tager gode billeder af SFU-aktiviteter og samler disse til tidslinier på træf, LM etc.
  • Bistår afdelinger med hjælp til produktion og redigering af små kampagnevideoer, memes etc.
 • Debattør
  • Skriver læserbreve
  • Tager paneldebatter
  • Webguerilla: Blogger, deler nyheder, kommenterer…
 • Folkevalgte
  • Erfaringsudveksler mellem unge by- og regionsrådspolitikere
  • Deler byrådsindstillinger og succeshistorier mellem hinanden.

Der er ikke opstillingsfrist til disse netværk, som først nedsættes af forretningsudvalget senere.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Info: Landsledelsen og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s