Eksklusion af medlemmer af Socialistisk Standpunkt

Lørdag d. 4. oktober valgte SFU’s landsledelse at ekskludere tre medlemmer af SFU. Samtidig valgte landsledelsen at afvise yderligere ti anmodninger om medlemskab. Eksklusionerne og afvisningerne skete, fordi det er landsledelsens opfattelse, at de pågældende personer er medlem af et andet parti end SFU og SF, hvilket ifølge SFU’s vedtægter ikke er foreneligt med medlemskab af SFU.


Lørdag d. 4. oktober valgte SFU’s landsledelse sit fjerde ordinære møde at ekskludere tre medlemmer af SFU. Samtidig valgte landsledelsen at afvise yderligere ti anmodninger om medlemskab. Eksklusionerne og afvisningerne skete, fordi det er landsledelsens opfattelse, at de pågældende personer er medlem af et andet parti end SFU og SF, hvilket ikke er foreneligt med medlemskab af SFU. Det fastslår SFU’s vedtægters § 5, stk. 1, hvori der står, at man ikke kan opnå medlemskab af SFU, hvis man er “medlem af konkurrerende parti eller partilignende organisation (dvs. andre end SF)”.

Visse medlemmer af kredsen omkring Socialistisk Standpunkt anerkender ikke, at Socialistisk Standpunkt skulle være et parti eller en partilignende organisation. Socialistisk Standpunkt er blot en avis, mener de. SFU’s landsledelse er ikke desto mindre af den opfattelse, at der bag avisen findes et partiapparat, hvilket ledelsen fastslår i nedenstående udtalelse, der blev vedtaget af landsledelsen før eksklusionerne, for at slå fast, at de ekskluderede medlemmer ikke er smidt ud af partiet fordi de har ‘de forkerte holdninger’, men derimod fordi de bryder SFU’s vedtægter.

Principudtalelse om “SFU og Socialistisk Standpunkt”
Vedtaget af Landsledelsen fredag den 3. oktober 2008
SFU er en sammenslutning af enkeltindivider, som indenfor rammerne af SFUs vedtægter, principprogram og organisation, ønsker at støtte eller kæmpe for det politiske perspektiv som SFUs landsmøde opstiller overordnet. Det er et bærende princip i vores organisering, at vi ikke sorterer medlemmer ved indgangen eller ekskluderer folk alene for at “afvige” fra vores landsmøde og landsledelses konkrete enkelte beslutninger. Men SFU er en selvstændig politisk enhed. Vi er ikke blot en platform hvorpå en række mindre politiske organisationer, med mere uddybede programmer kan arbejde. Vi forventer af vores medlemmer, at deres primære politiske loyalitet ligger hos SFU og at deres arbejde i organisationen handler om at styrke og opbygge SFU. Landsledelsen ser det derfor som sin pligt – med udgangspunkt i vedtægternes § 5, stk. 1 – at beskytte SFU imod enhver organisation, der kollektivt søger at influere på vores indre liv.
SFU’s landsledelse anerkender at der eksisterer et tidsskrift der hedder “Socialistisk Standpunkt” og vores medlemmer er velkomne til at læse dette blad, hvis de har lyst til det. Landsledelsen mener dog samtidigt, at der bag tidsskriftet findes en selvstændig politisk organisation, som er kendetegnet ved at have sin egen kongres, egen ledelse, egne afdelinger, egne lokaler og ansatte, eget program og egen international kontaktflade. Landsledelsen mener, at al erfaring viser, at personer der har udgangspunkt i denne organisation, altid vil arbejde efter denne organisations prioriteringer og altid have opbygningen af denne organisation som sin vigtigste prioritet. En sådan gruppe vil landsledelsen ikke tillade at arbejde indenfor rammerne af SFU. Personer med en passende relation til Socialistisk Standpunkt, kan derfor ikke opnå eller opretholde medlemskab af SFU.
Landsledelsen er af den opfattelse, at organisationen bag Socialistisk Standpunkt forsøger at skjule at man kan have anden relation til bladet, end “læser”. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at spørge en person, om denne er “medlem af Socialistisk Standpunkt”. For at skabe en åben proces med en størst mulig retssikkerhed for SFU’s medlemmer, har Landsledelse fastlagt, hvilke kriterier der primært vil ligge til grund for, at en person kan defineres som havende en “medlemsrelation” til gruppen bag bladet. Der må dog altid blive tale om en samlet vurdering af hver enkelt person. I denne vurdering vil de enkelte kriterier indgå med forskellige vægt og det er summen, som vil ligge til grund for Landsledelsens beslutning. Vi ser på hvorvidt personen
• Har status som “medlem”, “observatør” eller “kontakt” i Socialistisk Standpunkts organisation.
• Aktivt søger at udbrede bladet samt dets kampagner, arrangementer og lignende aktiviteter ved salg, agitation eller uddeling (dette gælder såvel i som udenfor SFU).
• Har skrevet artikler i bladet eller på en af dets hjemmesider.
• Har ytret sympati for bladet som sådan, herunder deltaget i støttegrupper og lignende for bladet og dets internationale kontaktflade og ideologiske bagmænd.
• Optræder som underskrivere på organisationens kampagner, appeller og lignende samt tilsvarende aktiviteter under dens internationale kontaktflade.
• Systematisk hjælper bladet til at komme til orde i SFU’s organisation.

Landsledelsen opfatter situationen som meget uheldig og ønsker i princippet ikke at gennemføre udelukkelser, der kan synes “lemfældige”. I tilfældet “Socialistisk Standpunkt” mener landsledelsen imidlertid at dette kan være nødvendigt, hvis SFUs integritet skal beskyttes. Landsledelsen gør det klart, at den er parat til at udvide kriterierne og opfordrer alle SFUs medlemmer, afdelinger, regioner, mv. til at indberette henvendelser og lignende fra Socialistisk Standpunkt, samt afstå fra ethvert samarbejde med personer der har tilknytning til eller sympati for bladet.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Andet og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s