Aktionsidéer til overenskomst ’08 og offenligt ansattes vilkår

Hermed følger nogle idéer til aktioner, som I kan lave i den kommende tid hvor overenskomstforhandlingerne kører.


I kan bare bruge løs og også udvikle på dem, hvis I selv har gode idéer (send også gerne en mail til sfu@sfu.dk så vi kan brede alle forslagene ud til resten af SFU-land).
Der er aktionsforslag som kan laves af både mange og få. Er i derfor ”kun” 2 SFU’ere kan I sagtens lave en del af aktionerne alligevel.
I kan også invitere de lokale SF’ere med til jeres aktion. De kan også stå på gaden og hjælpe med at dele flyers ud og snakke med folk.
Det vil være et godt signal at sende og samtidig fremme det lokale samarbejde.

SFU har fået trykt nationale flyers som I kan dele ud til aktionerne. Har I ikke ikke modtaget nogle eller har I brug for flere så kontakt sfu: sfu@sfu.dk / 35 36 17 77. Hvis I selv har lavet flyers kan vi på landskontoret også hjælpe med at trykke dem på vores kopimaskine.

Nederst er et forslag til en pressemeddelelse som I kan sende til jeres lokale presse når I laver aktion – bare rediger så den passer til jeres afdeling. Det er nemt og en god måde at få spredt budskabet til mange mennesker 
Send den ud ca. 3 dage før I laver aktionen. Ring gerne til pressen en dag før og tjek op på de kommer – så er sandsynligheden for at de gør det faktisk ret stor.

Rigtig god arbejdslyst!

__________

Gi en hånd til de offentligt ansatte

Materialer:
Bannerstof, maling – gerne rød og grøn, engangshandsker (plejer at kunne købes i et supermarked eller på en tankstation), underlag af plastic eller pap, opvaske-svampe, flyers
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: Hjemmefra har man på banneret malet ”Gi en hånd til de offentlige ansatte, SF Ungdom”. Husk der skal stadig være godt med plads på banneret, hvor der ikke er malet noget.
Selve aktionen skal foregå et sted hvor der kommer en masse forbipasserende forbi. Banneret ligges ovenpå et underlag på jorden, bord eller lignende. Herefter spørger man de forbipasserende om de ikke vil være med til at give en hånd til de offentlige ansatte. De får en engangshandske på og I bruger svampen til at duppe maling på. Herefter laves et håndaftryk på banneret.
I kan meget fint lave et pressestunt ud af det. I kan bruge banneret efterfølgende. Give det til nogle pædagoger, den lokale FOA-afdeling, sygeplejerske eller andet. SF Ungdom vil gerne vise sin støtte for de offentlige ansatte og overrækker derfor banneret til nogle offentligt ansatte.

__________

Syv dage siden jeg sidst var i bad – lugter jeg?

Materialer:
Stol til gammel dame/mand – meget gerne en kørestol, bannerstof, maling, snor, saks, udklædningstøj til gammel dame/mand, flyers
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: En SFU’er sidder som gammel/dame eller mand i sin stol og ser trist ud. Gerne sminket lidt beskidt, da vedkommende ikke har været i bad en uge. Den gamle dame/mand kan sidde med et skilt eller der kan være et banner hvor der står: ”Det er syv dage siden jeg sidst var i bad. Lugter jeg?”. Det giver ekstra god effekt hvis vedkommende sidder i en kørestol og bliver kørt hen til de forbipasserende og snakker til dem. Fx: ”Kan du lugte det, siden regeringen kom til har jeg kun fået bad én gang om ugen. Hjemmehjælperne har simpelthen for travlt, og pga. den dårlige løn bliver der færre og færre… – Glæder du dig til at blive gammel” osv.
Der skal også gerne være et skilt eller banner hvor der står: ”SF Ungdom kræver tid til omsorg og en ordentlig løn til offentlige ansatte” eller se billedet herunder

__________

Alle får ikke lige meget ud af lønkagen

Materialer: Bannerstof (fx lagen, dug, dynebetræk – evt. kan et stort stykke pap bruges) maling, saks, snor, masser af kage, flyers
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: Stil jer op på gågaden, torvet, foran et indkøbscenter eller et andet sted hvor der kommer mange forskellige mennesker forbi.
Sæt banneret op hvor folk kan se det. Der kan fx stå: ”Får du del i lønkagen?” eller ”Gratis kage! Stort stykke til privat-ansatte, Lille stykke til offentligt ansatte” eller ”Hvor stort et stykke får du af lønkagen? Prøv selv”. Skriv gerne ”SF Ungdom” et smart sted på banneret.
Inviter folk hen for at få et stykke gratis kage. Spørg om de arbejder i den private eller offentlige sektor, og forklar at er man offentligt ansat får man lavere løn for samme arbejde som folk i den private sektor laver. Til de privatansatte giver man store stykker kage og fortæller at offentligt ansatte ikke får samme løn, selvom de laver det samme arbejde osv. Brug gerne nogle af parolerne fra flyeren.

__________

Bannerdrop

Materialer: Bannerstof, maling, snor, saks
Antal personer: Minimum 1
Fremgangsmåde: Mal et politisk budskab som ligger sig op af kravene om en højere løn eller forholdet for de offentlige ansatte. Fx: “Ordentlig løn til de offentligt ansatte, SF Ungdom”,”Kommer lønnen ikke op, vil mange sige stop, SF Ungdom bakker op om de offentligt ansatte”
Hæng banneret op et sted hvor mange kommer forbi og hvor det højst sandsynligt kan hænge i længere tid. Eksempelvis på en bro eller en bygning.

___________

Lønbarometer. Glade børn vs. sure børn

Materialer: Lønskala/barometer – kan laves af et banner, alm. pap, træ eller noget andet (vigtigst er at der er tydelige tal som viser en skala over hvor meget pædagogerne kan tjene mere om måneden eller hvor meget deres månedsløn skal være), en pil i pap eller træ, flyers, børnetøj-udklædningstøj for at gøre det lidt mere interessant (eks. rottehaler, sut, hagesmæk, børnekasket, legetøj osv.)
Antal personer: Minimum 5
Fremgangsmåde: En/nogle SFU’ere holder løn-barometeret, men en anden holder pilen som vedkommende flytter op og ned eller frem og tilbage på løn-barometeret.
Nogle SFU’ere er klædt ud som børn. Når pilen peger på en ordentlig løn til pædagogerne jubler og griner børnene, når lønnen er dårlig buh’er og græder de.
Børnene må også meget gerne komme med forklarende tilråb som fx ”Hvis lønnen er så dårlig så er der snart ikke flere pædagoger tilbage”, ”ordentlig løn gør dagen skøn” og andre beskrivende slagord.

__________

Anders Fogh pisker den offentlige sektor

Materialer: Maske med Anders Fogh (kan nemt laves ved at printe Anders Foghs hoved ud på et A4-papir, klip det ud og klister det på et stykke pap og sæt en elastik på), Anders Fogh tøj – gerne jakkesæt, pisk (kav evt. laves af en pind og strimler fra en sort affaldssæk), hjemmehjælper-tøj eller andet offentligt-ansatte-tøj, evt. tøj til udklædning som gammel, bannerstof, flyers
Antal personer: Minimum 3
Fremgangsmåde: Der deles flyers ud. Samtidig er pisker Anders Fogh en offentlig ansat mens vedkommende forgæves prøver at pleje de ældre ordentligt – men det er der ikke tid til. Han råber ”kom nu, kom nu, mere fart på”, ”det der skal du klare inden for 2 min.”, ”videre, det er der ikke tid til”.
Hjemmehjælperen og de gamle kan sige ting som: ”det er forfærdeligt – det er umuligt at gøre arbejdet ordentligt”, ”dårlig tid og løn – jeg stopper snart”, ”disse forhold kan man jo ikke arbejde under”.
__________

Løn-hop

Materialer: Trampolin (lille eller stor) eller hoppeborg (stor som lille – her kan SF’erne måske sponsorere), sjippetorv, bannerstof eller skilt, maling, saks, stof, flyers
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: Stil jer et centralt sted i byen hvor der kommer mange forbipasserende og gerne mange børn. Inviter dem til at være med til lønhop for de offentligt ansatte. Ha’ et banner eller skilt hvor der fx kunne stå: ”Vil du også være med til lønhop for de offentlige ansatte? SF Ungdom vil!”
Imens deles der flyers ud til de forbipasserende.

__________

Der var ikke plads på gangen – dårlige forhold for sygeplejerskerne

Materialer: Bannerstof, maling, saks, snor, dyne, pude, seng/bord/madras/underlag, sygeplejersketøj, sygehus-lignende ting fx lampe eller en buket blomster i en vase, flyers
Antal personer: Min 2
Fremgangsmåde: Kan laves på 2 måder. Enten med en syg som ligger på gaden fordi der ikke var plads på sygehuset, evt. med bannertekst: ”Der var ikke plads på gangen – kunne du tænke dig sådanne arbejdsforhold? SF Ungdom” Sygeplejersken går rundt og passer den syge og andre deler flyers ud.

__________

Pædagoger/pædagog-medhjælpere synger ”spare-sang”

Materialer: Hjemmelavet sparesang, guitar eller andet instrument, pædagog-udklædningstøj, flyers / kopi af ”sparesangen” som deles ud (SFU kan trykke den til jer på vores landskontor)
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: Klæd jer ud som pædagoger. Fx den klassiske med store briller fjällräven-rygsæk, fløjsbukser for at gøre det lidt sjovt.
Sæt jer et centralt sted hvor der kommer mange forbipasserende (gågaden, ved et indkøscenter eller lignende). Syng spare-sangen som I selv har lavet. Kan omhandle regeringens nedskæringer, den dårlige løn, som gør at flere flygter fra arbejdet, for meget stress til at kunne tage sig ordentligt at børnene, tjek og formularer osv. Mail gerne sangen til sfu@sfu.dk – så kan vi uploade den, så andre afdelinger kan genbruge.
Imens nogle sidder og synger, kan andre SFU dele flyers og sangen ud, så de forbipasserende kan synge med.

__________

Der skæres i velfærden

Materialer: Rundstok, pind eller bræt hvor der står velfærd på (hæng evt. et skilt på), sav, flyers, gule veste eller andet opsigtsvækkende
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: En SFU’er gerne udklædt som Anders Fogh (se aktionen Anders Fogh pisker den offentlige sektor) skærer i velfærden.
Imens render andre SFU’ere rundt i gule veste og advarer folk om at Anders Fogh skærer i den offentlige sektor. Samtidig deles der flyers ud.

Her en aktion hvor Fogh skærer i velfærden med en motorsav.

__________

SFU kræver bedre ældre-pleje med tid til omsorg (pressestunt / besøg på plejehjem)

Materialer: Hjemmebagte boller, varm kakao, evt. flyers
Antal personer: Minimum 2
Fremgangsmåde: For at vise at SFU kræver tid til den ældre og mere tid til omsorg tager I ud på et plejehjem og besøger de ældre. Her giver i dem boller og varm kakao, alternativt kan det være I kan synge nogle sange, opføre et skuespil eller andet som viser man bruger tid på de ældre.
Fokus skal være på at vi ikke vil finde os i en plejesektor hvor hjemmehjælperne skal løbe stærkt og bruge tid på lange skemaer og formularer. Vi vil have en sundhedssektor hvor der er reel tid til pleje og omsorg. Det gøres bl.a. gennem højere løn, så hjemmehjælperne ikke flygter fra jobbet.
Aktionen bygger på at pressen skal være tilstede, til gengæld er det et godt stunt som pressen garanteret vil synes er en god idé. Sørg for at lave en aftale med dem inden, så i er sikre på der er nogle, som kommer og tager billeder.
Husk også at kontakte plejehjemmet så I kan få lov. Forklar om idéen og snak sammen om en måde så det er ok I kigger forbi.
Hvis ikke det kan lade sig gøre på et plejehjem kan I evt. prøve at få noget arrangeret ved nogle ældreboliger eller lignende.

__________

Sygeplejerske eller andre offentligt ansatte, som løber skrigende væk fra den offentlige sektor og Anders Fogh.

Materialer: Maske med Anders Fogh (kan nemt laves ved at printe Anders Foghs hoved ud på et A4-papir, klip det ud og klister det på et stykke pap og sæt en elastik på), Anders Fogh tøj – gerne jakkesæt, sygeplejer, hjemmehjælpertøj eller pædagog-tøj, bannerstof, maling, pensler, saks, snor, gerne en megafon
Antal personer: Minimum 3
Fremgangsmåde: De offentlige går på skift hen og spørger Anders Fogh hvordan han synes den velfærdssamfundet og de offentlige ansattes forhold skal være.

Hver gang der kommer en ny offentligt ansat hen siger han ting som fx: ”Ja, siden vi kom til magten i 2001 er der jo sket nedskæringer på stribe. Bl.a. har vi sikret at der er kommet flere børn pr. pædagog i daginstitutionerne, hjemmehjælperne skal løbe stærkere og for at det ikke skal være løgn har vi endda sikret at de skal bruge mere tid på at udfylde diverse skemaer og formularer frem for at sikre reel pleje, på sygehusene ligger de syge på gangene – så det er jo bare superfedt at være sygeplejerske her for tiden og så er der jo lønnen – den skal vi godt nok passe på med at lade stige… Bla. Bla. Bla….” Den offentlige ansatte ser mere og mere skræmt ud og ender med at løbende skrigende væk: ”Aghrr… med den løn og de forhold vil jeg ikke være offentligt ansat længere!”Den næste offentlige ansatte kommer hen til Fogh – det samme gentager sig.Der skal sættes et banner op, hvor der fx kan stå: ”Anders Fogh får sygeplejerskerne til at løbe skrigende væk. SF Ungdom vil sikre ordentlige forhold”.
__________

Sygeplejer/hjemmehjælpere–stafet. Offentligt ansatte, som skal løbe stærkt.


Materialer:
Maske med Anders Fogh (kan nemt laves ved at printe Anders Foghs hoved ud på et A4-papir, klip det ud og klister det på et stykke pap og sæt en elastik på), Anders Fogh tøj – gerne jakkesæt, sygeplejer, hjemmehjælpertøj eller pædagog-tøj, bannerstof, tøj til gamle mennesker hvis I er nok SFU’ere til også a tvære to gamle, maling, pensler, saks, snor, gerne en megafon, kridt eller (maler)tape, stopur eller stort ur som folk tydeligt kan se.
Antal personer: Minimum 3
Fremgangsmåde: Der streges to løbebaner op med kridt eller tape. Her skal de to hjemmehjælpere løbe om kap. Anders Fogh står for enden og tager tid og råber ting som: ”Hurtigere hurtige, I skal også nå fru Andersen i dag”. ”Husk også at udfylde skemaet – før er I ikke færdige”. De to hjemmehjælpere løber om kap. I den anden af ende af løbebanen er nogle skemaer eller formularer de skal udfylde før de må vende tilbage og de er færdige.
Når begge er nået i mål råber de til Anders Fogh: ”Hvad er dog det for nogle arbejdsforhold og lønnen den er jo helt i bund – jeg siger op, de her forhold kan jeg ikke klare at være ansat under”.
Er I nok kan der for enden af løbebanen sidde to gamle mennesker. Inden hjemmehjælperne vender om skal de nå at redde hår på de gamle, give dem tøj på eller andet.
På banneret kan der fx stå: ”Dårlig løn, stress og jag – jeg si’r op i dag. SF Ungdom bakker op om de offentligt ansattes krav”.

__________

Hjemmehjælper-stress. (lidt samme princip som stafetten)

Materialer: Udklædningstøj som autoritær eller gerne Anders Fogh ( maske kan nemt laves ved at printe Anders Foghs hoved ud på et A4-papir, klip det ud og klister det på et stykke pap og sæt en elastik på), Anders Fogh tøj – gerne jakkesæt, sygeplejer eller hjemmehjælpertøj, bannerstof, tøj til gamle mennesker, maling, pensler, saks, snor, stopur eller stort ud, som folk tydeligt kan se.
Antal personer: Minimum 3
Fremgangsmåde: En autoritet står og tager tid og siger noget som ”skynd dig, skynd dig, hurtigere, hurtigere, vi er underbemandet i dag – så du skal også klare fru Jensen bagefter, kom nu – og skift”. Hjemmehjælperen suser frem og tilbage mellem to gamle mennesker som begge skal plejes.
Der hænges et banner op, hvor teksten fx kan være: ”Dårlig løn, stress og jag – jeg si’r op i dag. SF Ungdom bakker op om de offentlige ansattes krav”

__________

Lige løn for lige arbejde

Materialer: To skilte, maling/tusser, bannerstof, pap, stof, saks, snor, offentlig ansatte-tøj
Antal personer: Minimum 3
Fremgangsmåde: To personer står og laver det samme arbejde, fx at passe børn, to hjemmehjælper som gør rent, to sygeplejerske som plejer nogle syge. Den ene har et skilt hængende hvor der står: ”offentlig ansat”, den anden: ”privat ansat”. De to personer står nu og laver det samme arbejde.
En arbejdsgiver eller to går løbende hen og giver de arbejde løn. I kan lave store pengesedler ud af pap, eller tegne nogle pengeposer hvor der står forskellige tal på. Den offentlige ansatte for langt lavere løn end den private. Hvis det fx er en pædagog som passer børn kan man også vise at det kun er de rigeste, som har råd til det private. Barnet ved den privatansatte kan have fint tøj på, sideskilning osv.
Imens deles flyers ud. Lav et banner hvor der fx står: ”SF Ungdom kræver lige løn for lige arbejde”

__________

Udkast til pressemeddelelse som I kan tage og bruge. Rediger den så den passer til jeres afdeling.

Pressemeddelelse fra SF Ungdom i [By]:

SF Ungdom laver støtteaktion for de strejkendes kamp for bedre løn!

Lige nu strejker sygeplejerske, hjemmehjælpere og pædagogmedhjælpere. De kræver en højere løn og bedre forhold. SFU bakker utvetydigt op om de strejkendes krav.

Konflikten handler ikke kun om helt rimelige lønstigninger for velfærdssamfundets kernetropper, men også om selve grundlaget for fremtidens offentlige sektor. Lige nu betyder lave lønninger og dårlige arbejdsvilkår, at den offentlige sektor står med et stort rekrutterings- og fastholdelsesproblem. SFU vil arbejde for ligeløn og for en stærk offentlig sektor med god og gratis velfærd for alle. Begge dele er helt afhængige af en lønstigning til de offentligt ansatte.

Regeringen prøver at løbe fra ansvaret, men det handler om politiske prioriteringer:

”Regeringen havde før folketingsvalget råd til 10 milliarder kr. i skattelettelser, men der var fx ikke råd til højere løn til offentligt ansatte og flere investeringer i arbejdsmiljøet, flere offentlige ansatte og mere tid til de ældre”, udtaler Xxxx Xxxxx fra SFU-Xxxxx [Navn Efternavn fra SFU-Afdelingsnavn]

Xxxx Xxxxx [Navn Efternavn] fortsætter: ”I SF Ungdom vil vi bruge pengene anderledes: Vi vil sikre bedre arbejdsforhold for offentligt ansatte, respekt om arbejdet og højere løn. Vi vil have højere løn og nedsættelse af en lønkommission nu! ”

For at sætte fokus på dette laver SF Ungdom i Xxxxx [Bynav] aktion xxxdag d. x/x kl. xx:xx til kl. ca. xx:xx [Ugedag dato tidspunkt til ca. tidspunkt]

[Beskriv gerne aktionen på 2 linier]

I er mere end velkomne til at komme forbi, tage billeder eller skrive om os.

For nærmere info kontakt:

Xxxx Xxxxx [Navn Efternavn]

Xxxxx@xxxxx [mail]

xx xx xx xx [mobil]

Pressemeddelelsen sendes til den lokale presse ca. 3 dage før I laver aktionen. Ring gerne til pressen en dag før og tjek op på de kommer – så er sandsynligheden for at de gør det faktisk ret stor.

OBS: Måske kan I få SF’erne til at deltage i aktionen, så kan både SF og SFU stå som afsendere af pressemeddelelsen.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Afdelingsarbejde: Aktioner og tagget , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s