Sådan skaffer du penge fra kommunen, SFU eller div. fonde

SFU’s afdelinger er ofte rige på ideer, men fattige på bankbogen. Det er der heldigvis råd for.Ofte er det nemt og uden problemer, det kræver blot en lille smule skrivebordsarbejde og vupti afdelingen modtager penge fra kommunen. Penge der kan bruges til fede aktiviteter, hvad enten i gerne vil lave en pjece mod racisme eller leje et medborgerhus til en fed rock koncert.

På næste side beskrives, hvordan man typisk registrerer afdelingen ved kommunen. Desværre er ansøgningsreglerne forskellige fra kommune til kommune og det er derfor ikke muligt at opstille nogle faste regler.

Kontakt kommunen: Den nemmeste er derfor at ringe til kommunens ”Børn og Unge” eller ”Kultur og fritids” forvaltning.

I søger pengene under det som hedder folkeoplysningsloven, hvis der skulle være tvivl på kommunen. Der er imidlertid nogle forskellige ting, som går igen når man søger penge. De er beskrevet her nedenfor. Der kan være nødvendigt at ændre nogle paragraffer i afdelingens vedtægter hvis man skal kunne søge tilskud fra kommune. Sådanne ændringer kan man lave på generalforsamlingen som afdelingen skal holde en gang om året. Tag derfor denne vejledning med på generalforsamlingen.

Foruden tilpasning vil kommunen ofte også have en årlig rapportering. Denne plejer typisk ikke at skulle være særligt omfattende, så det er altså ikke det store arbejde at give afdelingen knaster til aktiviteter.

Har du brug for hjælp så kontakt SFUs landskontor enten på mail sfu@sfu.dk eller ved at ringe på 35 36 17 77 – ringer du, så spørg efter organisationskonsulenten.

For at I kan søge penge skal kravene nedenfor typisk være opfyldt:

1. Afdelingen har et formuleret formål, som fremgår af vedtægterne. Typisk er det allerede formuleret i en af de første paragraffer i vedtægterne. Det kan f.eks. være ”§5: Afdelingens formål er at arbejde for tilslutning til SF’s Ungdoms idégrundlag gennem aktiviteter i lokalområdet.”.

2. Afdelingen har en bestyrelse. Kommunen kræver ofte en bestyrelse. Det skyldes at loven er indrettet efter spejder- og idrætsforeninger. Derfor er det en god ide, at vælge en bestyrelse på generalforsamlingen.

Typisk sker det ved at ændre vedtægterne så der også vælges en bestyrelse. Ændringen kan ske ved, at man under valg til tillidsposter indskriver, at kontaktperson, regionskontaktperson, kasserer samt to medlemmer mere valgt på generalforsamlingen til bestyrelsen.

Man behøver ikke at bruge bestyrelsen til noget, men kommunen kræver (næsten altid), at en sådan er valgt på generalforsamlingen.

3. Afdelingen har mindst 5 betalende medlemmer. Det er nødvendigt, at afdelingen har et lokalkontingent (typisk plejer det at være en flad 50’er om året). Når i betaler pengene til kassereren skal i skrive under på, at I har betalt. Disse underskrifter kan i vise kommunen når de spørger.

4. Afdelingen er hjemmehørende i en bestemt kommune. Typisk vil der i §2 i vedtægterne for afdelingen stå, hvilken kommune afdelingen er hjemmehørende i. Ellers er det bare at indføre en paragraf, som fortæller det.

5. Afdelingen vælger en revisor på generalforsamlingen. Kommunen vil gerne vide, at pengene ikke bare ryger i kassererens lommer. Derfor vil de have valgt en revisor, som tjekker, hvad pengene er gået til. I kan vælge revisoren under punktet ”valg af tillidsposter”. Hans opgave er at tjekke regnskabet igennem op til generalforsamlingen.

6. Afdelingen har bestemt, hvem som har tegningsret. Herudover vil kommunen gerne vide, hvem der kan skrive under på vegne af afdelingen (har tegningsret). Det skal derfor skrives ind i vedtægterne under en af de paragraffer, som vedrører økonomi.

7. Afdelingens overskud ved ophør skal tilfalde SFU’s landsorganisation. Igen vil kommunen sikre sig imod, at I propper pengene i egne lommer.

SFUs egne fonde

Selvom SFU’s kister ikke bugner af guld har vi dog to fonde, hvor det er muligt at søge penge, hvis nogle bestemte kriterier er opfyldte. Nedenfor er de to fonde beskrevet kort. Du kan altid kontaktelandskontoret og få mere at vide om de to fonde, landskontoret kan kontaktes på sfu@sfu.dk eller 35 36 17 77

Opstartsstøttefonden: SFU’s opstartsstøttefond er til for enten helt nye afdelinger eller afdelinger, som har ligget hen uden aktivitet.

Ved opstartstøttefonden kan der søges et mindre beløb (maks. 800kr.), der kan bruges til opstartende aktivitet – indkøb af materialer til de første par aktioner, leje af et lokale til at afholde et intromøde eller en paneldebat, indkøb af frimærker og andet, der presser sig på i en opstartsfase.

Aktivitetsfonden: SFU’s aktivitetsfond kan søges af alle regioner og afdelinger, som mangler penge til et nyskabende initiativ. Det kan være en ny måde at arrangere en paneldebat, en blandet musik og politik aften, eller et eller andet – bare det er nyskabende i SFU.

Private fonde

1.1. Idé: For at søge fondsstøtte er det vigtigt at have et nytænkende projekt. De fleste af fondene på listen modtager et hav af ansøgninger, hvor af de fleste afvises. En god kreativ idé er den første forudsætning for fundraising. Ideen skal gerne kunne skrives ned på mellem tre og ti linier. Er det for få linier mangler ideen muligvis et fokus, men er det derimod for mange mangler den sandsynligvis lidt substans.

1.2. Budgetskitse: Det er vigtigt at udarbejde en budgetskitse, således at det står klart for fonden hvad deres penge vil gå til og hvor stor en del af budgettet de er.

Mange fonde yder ikke støtte i forbindelse med et projekts administrative udgifter det er derfor vigtigt at have et konkret sigte til støtten. Det er endvidere af stor væsentlighed hvorledes projektets øvrige udgifter finansieres.

1.3. Samarbejdspartnere: Inden man søger, må man have klargjort hvilke organisationer der skal involveres i projektet. Det vil I mange tilfælde være en fordel at det ikke fremstår som et partipolitisk projekt.

1.4. Kontakt til fonden: Find ud af hvilke fondes formål der matcher jeres idé bedst. I nogle tilfælde være en god idé at tage kontakt til den kommune som jeres afdeling ligger i.

Tag altid telefonisk kontakt til fonden inden i søger den.

2. Når I skriver ansøgningen

2.1. Overskrift og beskrivelse: Find en god overskrift der får jeres ansøgning til at skille sig ud fra mængden.

Beskrivelsen af projektet skal være kort og præcis. Ideen med projektet skal fremgå af de første tre til fem linier. Det vigtigste skal altid først. Der skal ikke bygges op til nogen pointe.

Selvom ansøgning skal være kort er det vigtigt at den er dækkende, således at fonden ikke føler at der er relevante oplysninger der er udeladt.

2.2. Arbejdet med projektet: Klargør for fonden hvorledes projektet skal realiseres. Her skal såvel være en beskrivelse af hvordan projektet afvikles samt arbejdsgangen op til. Læg eventuelt arbejdsplan og tidsplan som bilag. Det er vigtigt det fremgår hvem der arbejder på projektet og afholder det. Her er det ikke nok bare at skrive SFU, men skriv også hvor mange I er og hvorfor I gør det.

Lad fonden vide hvordan I fik ideen. Beskriv initiativet til og målet med jeres projekt.

2.3. Budget: Den gode ansøgning indeholder et detaljeret budget.

Inddel budgettet i administrative udgifter og afviklingsudgifter. Lav det så udspecificeret som muligt, men inddel det under poster.

Alle indtægter og udgifter skal anføres i budgetter og posterne begrundet i projektbeskrivelsen. Her skal I være opmærksom på også at anføre ting selvom der ikke foreligger nogen transaktion. Således skal I eksempelvis også anføre frivillig arbejdskraft, gratis lån af lokaler og lignende.

Indtægterne vil på det tidspunkt hvor I skriver være meget uklare, men forsøg at udarbejde en finansieringsplan. Klarlæg hvilke andre fonde der søges og hvilken anden finansiering I har i form af selvfinansiering, støtte fra den lokale SF afdeling eller lignende.

2.4. Bilag: Foruden det uundgåelige budget og eventuel tidsplan/arbejdsplan kan man vedlægge dokumentation fra tidligere pressemateriale.

2.5. Kontaktpersoner: Angiv mindst to og højst tre kontaktpersoner på ansøgningen, således at fonden ved hvor den skal rette eventuelle henvendelser hen, idet Rockwool Fonden eksempelvis ikke gider bruge tid på hvem det lige er de skal snakke med fra SFU Sandur.

Kontaktpersonerne skal sørge for at følge op på ansøgningen og imødekomme eventuelle spørgsmål.

3. Efter I har skrevet ansøgningen

3.1. Arkivering: Husk at gemme ansøgningen og al anden korrespondance med fonden og noter jer eventuelle mundtlige aftaler.

3.2. Bevilling: Er I så heldige at få en bevilling fra en fond. Er det vigtigt at nærlæse bevillingsbeskrivelsen. Bemærk hvilke betingelser der er anført og om bevilling er øremærket på særlige udgifter.

3.3. Ændringer: Ændrer I projektets grundlag eller ændrer I i budgettet er det yderst vigtigt at oplyse fonden om disse ændringer. Foretages der ændringer uden fondens samtykke vil en eventuel bevilling kunne kræves tilbage.

3.4. Regnskab: Regnskabet skal udarbejdes således at det er direkte sammenligneligt med budgettet. Benyt derfor de samme poster som i budgettet.

Sørg altid for at få kvitteringer og bilag for afholdte udgifter. De fleste fonde kan kræve regnskabet dokumenteret. Er der regnskabsposter der er markant forskellige fra budgettet, skal dette begrundes.

3.5. Afrapportering: En afrapportering er en ekstern evaluering som i sender til fonden efter projektets afvikling. Beskriv hvorvidt og hvorledes I nåede jeres målsætninger og sammenlign projektets afvikling med jeres oprindelige ansøgning.

Det er også I afrapporteringen at I skal forsvare eventuelle forskelle mellem regnskab og budget.

Vedlæg pressedokumentation og billeder af glade SFU’ere. Beskriv eventuelle planer om fremtidige initiativer af lignende karakter. Sørg for at afslut samarbejdet ordentlig, således at fonden næste gang de får en ansøgning fra SFU vil lægge den lidt højere oppe i bunken.

Advertisements
Dette indlæg blev udgivet i Afdelingsarbejde: Økonomi og tagget . Bogmærk permalinket.

2 svar til Sådan skaffer du penge fra kommunen, SFU eller div. fonde

 1. hej kammerater
  har i kendskab til nogen fonde der er gode at søge til større beløb?

  røde hislner
  jacob

 2. Hey…

  Det nemmeste, synes jeg, er at kontakte den lokal SF-afdeling, der næsten helt sikkert gerne vil give nogle penge til SFU-erne mod at man selvfølgelig hjælper SF’erne ved valg, men det er vel lidt selvsagt alligevel 🙂

  I Helsingør har vi endda lige fået indskrevet i SF’s vedtægter at de skal give os 2000 kr. hvert år!!! Det er bare at melde sig ind i SF, stille et forslag til deres generalforsamling og møde talstærkt op til den!

  /Christopher

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s