Socialist i hverdagen

Af Nanna Westerby

Politik er ikke kun no­get, der foregår i fol­ketinget. Alle steder i samfundet foregår der kampe om, hvordan samfundet skal indrettes og hvordan værdierne skal fordeles: Når der skal forhandles løn på arbejdspladsen, når vi diskuterer pensum i skolerne eller aktionerer for lavere klassekvotienter. Derfor er SFU’ere heller ikke kun socialister, når vi sidder til afdelingsmødet eller når vi er i gang med en ak-tion. Socia­list er noget man altid er, og som so­cialister kæmper vi for forbedringer alle steder, vi kan komme til det. Men hvad vil det egentlig sige, at være ”so­cialist i hverdagen”?

Klassekamp og kollektiv organise­ring

Som socialister har SFU en klasseana­lyse, og denne er også grundlaget for arbejdet som socialist i hverdagen. Klassekampen foregår først og frem­mest mellem to grupper i samfundet: Et magtfuldt min-dretal, der ejer de private virksomheder og får over­skuddet fra de værdier, der bliver pro­duceret i sam-fundet. Og på den an­den side det arbejdende flertal, som skaber samfundets værdier, men ikke ejer produktionsmidlerne, og ikke får del i det overskud, som de selv er med til at skabe.

Der er en interessekonflikt imellem de to grupper – nemlig kampen om fordelingen af de værdier, som det arbejdende flertal skaber. Det er en konflikt, der foregår overalt i samfun­det, og det er en kamp, som kræver magt at vinde. Men der er ikke et lige magtforhold mellem klasserne, for selvom den ar-bejdende klasse er flest og derfor har flest stemmer ved f.eks. folketingsvalg, har virksomhedsejer­ne magt til at fyre folk, hvis de siger dem imod, og økonomi til at sætte dagsorden mellem valgene. Flertal­let har ikke sådanne magtressourcer, men kan kun skabe modmagt ved at stå sammen i konflikterne. Strejker og demonstrationer er eksempler på kollektive handlinger.

Vi finder også kollektiv handling, når det arbejdende flertal slutter sig sam­men i partier, der kan kæmpe den po­litiske del af klassekampen imod de partier, der varetager arbejdsgivernes interesser. Samtidig er det kollektiv handling, når uddannelsessøgende danner elevorganisationer og løn­modtagere danner fag-foreninger. Disse organisationer kæmper klas­sekampen på et mere dagligt niveau, og der er således mange niveauer hvorpå klassekampen udfoldes. Som socialister skal vi være til stede alle de steder, hvor kampen udspiller sig, og søge at organisere flertallet til kollek­tiv kamp for konkrete forbedringer.

Bevidstgørelse og handling

I bevægelser uden for folketinget, kan vi styrke det arbejdende flertals position i klassekampen. Men der er flere grunde til, at SFU skal være til stede i faglige organisationer og be­vægelser som den, der opstod ved vel­færdsdemonstrationerne 17. maj. Det er nemlig i bevægelsen, vi som socia­lister kan sæt-te handling bag vores ord og bevidstgøre massevis af unge om, hvad der er galt med samfundet og hvordan vi i fællesskab kan foran­dre Danmark.

Det er også i bevægelsen, vi kan nå ud til et langt bredere udsnit af ung­dommen. Der er nemlig flere, der vil lytte til deres faglige organisationers krav om lavere klassekvotienter end krav om afskaffelse af den private ejendomsret. Det vil sige, at vi kan få flere unge med i aktiv kamp imod for­ringelser og for forbedringer. Denne kamp er bevidstgørende, for herigen­nem får unge øjnene op for proble­merne i kapitalismen. Derfor er SFU ikke udelukkende interesseret i det, der foregår i folketinget og i byrådet, men ligeså vel i de daglige kampe, som udkæmpes.

Denne artikel blev første gang bragt i Aktivisten Intern, et nu nedlagt SFU blad, i januar 2007

Advertisements
Dette indlæg blev udgivet i Skoling: Skolingsartikler og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s