Socialisme – et samfund for mennesker

Af Nanna Westerby, SFU-Østerbro, Formand for SFU

En af de vigtigste diskussioner for antika­pitalister, er diskussionen om alternativet til kapitalismen. Hvordan organiserer vi et samfund, hvor den bærende drivkraft ikke er få menneskers profitjagt, men der­imod summen af menneskenes individu­elle og kollektive behov?

I klassisk revolutionær socialisme, blev svaret kogt ned i begreberne ”planøko­nomi” og ”arbejdermagt”. Arbejdermagt betød normalt at samfundets politiske ba­sis var såkaldte ”arbejderråd”, eller ”sov­jetter” som det hed på russisk.

I praksis har den planøkonomiske råds­magt stort set kun været praktiseret i tota­litære politistater, uden menneskerettig­heder og med stor menneskelig fattigdom. Denne historiske erfaring må og kan ikke negligeres, når vi diskuterer hvad vi i dag skal forstå ved socialisme.

Vi må på den anden side heller ikke falde i den reformistiske fælde, hvor socialis­me alene reduceres til en bevægelse for sociale og demokratiske forbedringer af kaptialismen, selvom vi naturligvis støt­ter sådanne.

Den moderne socialisme reduceres ofte til at være ønsket om at løse konkrete pro­blemer på bestemte måder. Socialisme er når vi har ligestillet mænd og kvinder, be­varer miljøet, sikret social retfærdighed, økonomisk lighed, osv. Og omvendt: Løses disse problemer ikke, kan vi ikke tale om socialisme.

Men er den moderne definition brugbar? Hvis vi tager magten fra kapitalen og giver den til folket, som derefter beslutter ikke prioritere økonomisk vækst over miljø, er det så stadig kapitalisme? Her må vi anskue spørgsmålet om samfundssyste­merne anderledes – vi må fokusere ikke på konkret politik, men på magt.

I et samfund hvor kapitalen har den pri­mære magt, kan miljøproblemerne ikke løses, fordi det går imod kapitalens grund­læggende interesser. I et samfund hvor fol­ket har magten, kan problemet løses, men det er et politisk valg, som tages efter en demokratisk samfundsdebat.

Socialismen er først og fremmest et sam­fund der giver menneskene reel frihed til at føre den politik som de ønsker, ikke en samling af bestemte politikker. Diskus­sionen om socialisme handler derfor om: Hvordan ser et samfund ud, hvor menne­sker har magten?

Denne artikel er første gang publiceret i Aktivisten Intern, et nu nedlagt SFU blad, i august 2007

Advertisements
Dette indlæg blev udgivet i Skoling: Skolingsartikler og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s