Genstart Danmark – en samlet ungdoms opposition

Af: Mathias Askholm

Det er 1. maj. Klokken er 6.00 og morgenen er kold og kedelig. Fælledparken ligner et forladt tivoli med de tomme boder og halvt opsatte telte der fylder græsplænen op. Jeg står foran store scene. Sammen med mig står en række SFUere og venter på at blive sat i gang med at sætte lydudstyr op. Det åbenlyse spørgsmål er: hvorfor?

genstart dk logo

SFU har i løbet af det sidste års tid været med i det politiske samarbejde Genstart Danmark. Genstart Danmark er et initia­tiv for den unge venstrefløj og med i sam­arbejdet er Socialdemokraternes ungdom – DSU, Socialistisk Folkepartis Ungdom – SFU, Socialistisk Ungdoms Front – SUF, der hører til sammen med Enhedslisten og ungdomsforbundene under LO.

Idéen til Genstart Danmark blev undfan­get i SFU i løbet af efteråret 2005. Ved val­get til folketinget i foråret var den borger­lige regering blevet genvalgt og behovet for et samlet alternativ til den siddende regering var tydeligt. Socialdemokrater­ne, SF og Enhedslisten var ikke parate til at finde sammen som en samlet opposi­tion så ungdommen måtte gå foran.

Efter en række møder med de andre politi­ske ungdomsorganisationer og den unge del af fagbevægelsen blev man enige om et fælles politisk grundlag og initiativet Genstart Danmark var skabt. Der blev lagt en overordnet tidsplan for arbejdet frem til næste valg og de første skridt mod en samlet ungdom mod Fogh var taget.

Politisk kamp på gaden

Udgangspunktet for arbejdet var et fæl­les ønske om et samfund, der bygger på velfærd og solidaritet, en politik med fremtiden i centrum og fokus på menne­sker, og kampen for global retfærdighed. Arbejdet var vigtigt for ved at stå sammen på tværs af partiskel og organisationer har man styrken til at sætte en markant dagsorden.

1. maj 2006 stod Genstart Danmark for 1.maj-arrangementer i de fire største byer. Ungdomsarrangementerne var en stor succes med et ungt program og et klart budskab til den borgerlige regering: Ung­dommen kræver ordentlig velfærd!

Målet for Genstart Danmark var at få ung­dommen til at organisere sig i kampen mod Fogh. Og den 17. maj gik ungdom­men for alvor på gaden. Genstart Dan­mark havde været centralt i arbejdet op til og på selve dagen gik mere end 100.000 mennesker på gaden over hele Danmark for at vise deres utilfredshed med Rege­ringen.

Politisk arbejde foregår dog ikke kun på gadeplan. Den 17. maj fik man rykket ved den politiske debat og man undgik store forringelser af blandt andet SU’en. Bevæ­gelsen havde oplevet sin første store sejr.

Ungdommen: Udvid velfærden

SFU pressede på for at samarbejdet ikke skulle gå i stå. Nanna Westerby, nuvæ­rende formand for SFU og dengang med i Genstart Danmark var en af dem der stod fast på, at vi aldrig må tage til takke med udgangspunktet: ”Vi skal ikke accep­tere den velfærd vi har nu. Den borgerlige regering har indledt et angreb på velfær­den. De vil forringe den og vi vil udbygge og forbedre den. Derfor var jeg med til at presse på for at Genstart Danmark fik for­muleret en række offensive bud på hvor­dan samfundet forbedres.”

Tværpolitiske udmeldinger vil altid være et resultat af en forhandling og kan bety­de, at man bliver nødt til at opgive politi­ske krav og acceptere dele man ellers ville være imod. Den politiske forhandling om udspillet ”Ungdommens 100 dage” gik fornuftigt set fra SFUs side og resultatet blev over 100 konkrete venstreorienterede krav til en ny regering.

Fælledparken klokken 6 om morgenen

Grunden til at SFU gennem Genstart Dan­mark har så langt med at opbygge en be­vægelse i ungdommen mod Regeringen, er først og fremmest de mange frivillige kræfter. Over hele landet er SFUere rygra­den i samarbejdet.

”Med store visioner følger tungt arbejde og derfor er det nødvendigt at man som SFUer hjælper til hvor man kan”, forkla­rer Christian Petersen fra SFU-Nørrebro, der var en af SFUerne der mødte klokken 6 i Fælledparken 1. maj.

Blandt andet på grund af de mange frivil­lige kræfter blev 1. maj igen i år en succes. I Århus rockede man den internationale kampdag til langt ud på aftenen og i Kø­benhavn var Fælledparken sort af men­nesker

Fremtiden er uvis

Hvor Genstart Danmark samarbejdet ak­tuelt er på vej hen, er dog uklart. I løbet af sidste år har man været fokuseret på op­start af lokale samarbejder. Mange steder er der opstartet lokale grupper hvor SFU-afdelinger sammen med de lokale unge fagforeningsaktive, DSU og SUF, laver fæl­les aktioner. At arbejde med lokale grup­per, er en mulig vej for samarbejdet.

Genstart Danmark kan også gå i en mere parlamentarisk retning med større fokus på fælles politiske udmeldinger. En sam­let ungdom der stiller markante krav kan være med til at sætte klare politiske dags­ordener.

Endelig kan det også være tjenstligt at fokusere arbejdet i Genstart Danmark på nationale markeringer og demonstra­tioner. Velfærdsbevægelsen der blev skabt 17. maj og som Genstart Danmark er en del af, markerede sig igen 3. oktober med pædagogstrejker og demonstrationer, og måske er det igen på tide at ungdommen går på gaden?

Der foregår centralt i Genstart Danmark aktuelt en debat om hvilken retning sam­arbejdet skal gå. Hvad der bliver SFU og de andre involveredes strategi vides ikke endnu.

Advertisements
Dette indlæg blev udgivet i Skoling: Skolingsartikler og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s