For og imod – Ungdomshuset

Debat For og Imod – Ungdomshuset.

ungdomshuset

For Ungdomshuset: Kultur, Fællesskab og Frihed

Af: Fenja Møller, SFU Broer­ne, fenja_moller@hotmail.com

Argumenter imod Ung­domshuset er sjældent erfaringsbase­rede og bygger ofte, paradoksalt nok, på mediernes skildringer. Påstanden om et lukket hus, der kun imødekom­mer voldelige anarkister, bliver efter­hånden betragtet som sand.

Jeg vil ikke afvise, at Ungdomshuset kan virke skræmmende. Den sorte fa­cade og punkkulturen gør stedet an­derledes og skubber mange væk. Men næsten alt anderledes virker skræm­mende, og uvidenhed forvrænger ofte sandheden.

Ifølge mine erfaringer er Ungdoms­huset ikke indspist eller afvisende. Jeg har altid følt mig velkommen i Ungdomshuset, selvom jeg er socia­list og ikke har piercinger.

Ungdomshuset er en kulturel perle. Her er plads til undergrundsmusik og et kulturliv, hvis lige ikke findes andre steder i Danmark. Her er plads til eksperimenter og alternativ kunst, og arrangementerne er ikke stablet på benene for at opnå profit.

Ungdomshuset er et eksempel på et fungerende direkte demokrati byg­get på fællesskab. Mandagsmødet er husets øverste myndighed, hvor alle er velkommen og har lov til at sige, hvad de vil – og der lyttes til alle. På mødet løses konflikter kollektivt, og der diskuteres frem til kompromis­løsninger. En proces der er tankevæk­kende og burde virke inspirerende for resten af samfundet. Med sit fokus på fællesskabet bliver Ungdomshuset et eksempel på, hvordan vi kunne op­bygge et samfund uden den liberali­stiske, individorienterede tankegang.

Ungdomshuset kæmper imod de strukturer, der begrænser friheden i det etablerede samfund. På Jagtvej 69 siges der nej til sexisme, heterosex­isme, racisme, vold og hårde stoffer. Ungdomshuset er et fristed i det kapi­talistiske samfund. Det er et sted hvor en gruppe mennesker tør tænke an­derledes og skabe et alternativ til det normaliserende samfund, hvor mino­riteter ofte bliver glemt eller stemplet som problematiske afvigere.

På Jagtvej 69 er der plads til subkul­turer, og idéen om et antiautoritært samfund bliver udlevet.

Hvis vi ikke aktivt støtter op om be­varelsen af Ungdomshuset, mister vi et unikt kulturhus drevet af unge, ulønnede aktivister, og vi mister et levende eksempel på direkte demo­krati. Ikke mindst mister vi et fristed, der gør op med den liberale tænkning om fællesskabets fallit og frihed på andres bekostning.

Hvordan kampen kæmpes, og hvor­vidt brug af vold kan forsvares, er en helt anden diskussion. Men kæmpe skal vi i hvert fald!

 

Mod Ungdomshuset: Nej til ekstremisme!

Af: Anders Wolf, SFU Valby, anderswolf@anderswolf.dk

Der skal naturligvis være plads til et miljø som det i Ungdomshuset, og kommunen skal også understøtte det med hus og øko­nomiske midler. Men jeg er kritisk overfor det, der nu foregår i Ung­domshuset på Nørrebro.

For det første er det nødvendigt at slå fast at alt alternativt til det borgerlige samfund ikke per definition er godt. For det andet er Ungdomshuset en subkultur, der ikke arbejder i sam­fundet for forandringer, men i stedet udenfor den almindelig danskers for­ståelse og rækkevidde.

Borgerrepræsentationen har båret sig rigtig kluntet ad, og det var forkert at sælge huset. Men specielt SF har ydet en stor indsats for at finde en fornuf­tig løsning. Når alle andre danskere skal respektere ejendomsretten, rets­systemets og demokratiets afgørel­ser, så skal Ungdomhuset naturligvis også.

Ungdomshusets benyttelse af vold og voldelig retorik er forkert. Hvad giver dem ret til at slå på andre mennesker og øve hærværk mod andres ejen­dom. Hvad giver dem ret til at øve vold mod politifolk når de ikke selv vil angribes af politiet? Politiets og Faderkirkens fremfærd er både volde­lig, unødvendig og frastødende. Men deres fejl og dumheder retfærdiggø­rer ikke Ungdomshusets. Tværtimod er begge siders kompromisløse hold­ninger og vold blot med til optrappe konflikten.

Med ordene: ”Join the final battle. Troublemakers of the world – we bid you welcome”, inviterer Ungdoms­huset internationale uromagere til København den 14. december, der er datoen som retten har bestemt, at de unge skal forlade bygningen. Proble­met ligger netop i opførslen hos de nuværende beboere i Ungdomshuset. Når de åbent proklamerer at de vil kæmpe juridiske slag på gaden, når de angriber medlemmer af Faderhu­set og foreningens bygninger, og når de opfordrer til vold og ballade, er det ikke bare harmløs civil ulydighed, men udemokratisk!

SF har gjort en god indsats for Ung­domshuset i borgerrepræsentatio­nen. Men den nuværende tilspidsede situation, hvor alle parter søger di­rekte mod konflikten er uacceptabel. Demokrati er en af folkesocialismens grundpiller, og vi kan ikke acceptere at det krænkes uanset hvem der gør det. SF’s rolle er nu at insistere på en politisk, ikke-voldelig løsning af kon­flikten, og at arbejde for at de unge får et andet ungdomshus på Nørre­bro, hvor der kan være plads til alle, og hvor de kan udfolde sig uden at komme i konflikt med deres omgivel­ser.

Denne artikel er førstegang bragt i Aktivisten Intern, et nu nedlagt SFU blad i december 2006

Advertisements
Dette indlæg blev udgivet i Debat: For og imod og tagget . Bogmærk permalinket.

Et svar til For og imod – Ungdomshuset

  1. Simon siger:

    Jeg mener personligt at SFU burde vise deres holdningen til Ungdomshuset noget mere. Der burde laves flere aktioner, ikke bare for ungern 69 i Kbh på Jagtvej, men for at der skal være flere fristeder. Ganske fredelige demonstrationer der viser at andre i Danmark også føler denne trang til flere fristeder.
    Det kan ikke passe at regeringen osv. skal slippe afsted med mere ensretning, normalisering og fordomme om folk i sort tøj eller “alt for farvestrålende” tøj.
    – Vi skal vise at vi lever i et samfund der har plads til alle.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s