For og Imod – Løntilskud

Debat: For og Imod – Løntilskud

For Løntilskud

Alle i arbejde

Af Nanna Westerby Jense, SFU-Østerbro, w_nanna@hotmail.com

Tallene taler for sig selv: 42 % af de ikke-vestlige indvandrere er på over­førselsindkomst. For danskere er tal­let 25 %. Det er et massivt problem, at flygtninge, indvandrere og efterkom­mere har så store problemer med at komme ind på det danske arbejds­marked.

For det første betyder et liv uden arbejde, at man har en ringere ind­komst end andre. Indkomstniveauet for indvandrere fra ikke-vestlige ud­gør da også 62 % af danskernes gen­nemsnitsindkomst.

Det i sig selv skaber ulighed. For det andet betyder et liv uden arbejde, at det bliver sværere at blive integreret i det danske samfund, fordi man uden et job kommer til at mangle netværk og har en meget begrænset kontakt­flade med det samfund, man lever i. Derfor må vi som socialister gøre hvad vi kan for at give flere flygtninge og indvandrere en plads på det dan­ske arbejdsmarked.

Desværre er der alt for få arbejdsplad­ser, der ansætter mennesker med an­den etnisk baggrund end dansk. Det er ikke et nyt problem. Men proble­met er ved at skabe en markant ny underklasse i Danmark. Derfor bliver det offentlige nødt til at bane vejen for, at flere kan komme ind på ar­bejdsmarkedet.

SFU’s integrationspapir slår af denne grund også fast, at alle sejl skal sæt­tes ind på at hjælpe flere med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde – også i ordninger, der indebærer at det offentlige giver tilskud til de an­sattes løn.

De nuværende løntilskudsordninger har fået hver tredje i beskæftigelse, når forløbet med løntilskud er stop­pet. Det er en imponerende statistik, som få andre ordninger kan leve op til.

Problemet med de nuværende løn­tilskudsordninger er, at de bliver brugt som en erstatning for almin­delige jobs, fordi virksomheden kan få tilskud til lønnen. Vi kan ikke ac­ceptere, at virksomheder – offentlige såvel som private – spekulerer i billig arbejdskraft. Vi må derfor arbejde for at løntilskud kun gives til alminde­lige, blivende stillinger.

Vi må sætte alle sejl ind på, at hjælpe flere i arbejde – også selvom det bety­der, at det offentlige skal yde støtte til løn. Men den støtte skal ikke betyde, at man nedlægger eksisterende jobs. Den skal tværtimod hjælpe flygtnin­ge og indvandrere ind i nye.

Mod løntilskud

Fint i teorien… Skod i praksis!

Svend Dyrholm, SFU-Århus Vest, svend_dyrholm@hotmail.com

På sidste landsmøde besluttede SFU at tage integrationsproblemerne i Danmark alvorligt. Vi kom med man­ge konkrete forslag til løsninger på konkrete problemer. Et af problemer­ne er at mange personer med anden etnisk herkomst end dansk har svært ved at komme ind på det danske ar­bejdsmarked. Noget vi ikke valgte at gøre var at anbefale at man kan give løntilskud til at de kunne få en fod in­denfor – hvis de er billigere at ansætte så ’tør’ virksomhederne tage en chan­ce med en fremmed. Det var klogt at vælge det fra.

Jeg forstår tanken, men de praktiske konsekvenser viser bare at sådan en politik vil være katastrofal. Det er rigtigt at dette middel har fået en del mennesker i arbejde – bl.a. i min egen kommune Århus. Problemet er bare at dette udnyttes systematisk af virksomhederne til at sænke deres omkostninger til løn.

Et eksempel kan være lagerarbejde for AP Møller Mærsk-virksomheden Dansk Supermarked. De er blevet be­rømt og hædret for deres arbejde for integrationen, fordi de har gået meget aktivt ind i en række projekter med forskellige kommuner. De har fået mange i arbejde som ellers ville stå uden for arbejdsmarkedet. Problemet er bare at det ikke er nye arbejdsplad­ser. Man fyrer etniske danskere for at ansætte en somalier med tilskud. Oven i det så fyrer man somalieren når han ikke får støttekroner mere og ansætte en tyrker. Hvorfor? Fordi der er penge at spare.

Resultatet er at danskeren nu stem­mer DF fordi en ’perker’ tog hans job. Samtidigt bliver det sværere og svæ­rere at finde ’rigtige’ jobs uden støtte­kroner til somalieren. F.eks. ser man på Kunstmuseet Aros i Århus at der ikke arbejder en eneste guide uden en eller anden form for tilskud fra kommunen – tilfældigt?

Dertil skal det nævnes at tyrkere og somaliere faktisk er meget godt med på arbejdsmarkedet, hvis man ser på de klassiske ufaglærte jobs – som er dem der vil blive påvirket suverænt mest af sådan en støtteordning. Jeg har arbejdet på 8 forskellige virksom­heder som vikar i år.

Der har været sorte og brune hoveder på dem alle. Mange steder har de fak­tisk være dominerende. Problemet er ikke at få folk et arbejde, men at få dem et rigtigt arbejde baseret på den (ganske ofte ret gode) uddannelse de faktisk har.

Denne artikel blev førstegang publiceret i Aktivisten Intern, et nu nedlagt SFU blad i januar 2007

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Debat: For og imod og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s