KOM MED I SFU’S UDVALGSARBEJDE

Der er blevet ledige pladser i fire af SFU’s udvalg: Aktivistens redaktion, Strukturudvalget, Klima- og Miljøpolitisk Udvalg og Kommunal- og Regionalvalgkampsgruppen. Opstillingsfrist er d. 6. oktober kl. 12. Opstillinger må maks være 100 ord og skal sendes til anna@sfu.dk.

Læs resten

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar

VÆR MED TIL AT PLANLÆGGE LANDSMØDE ELLER POLITISK FESTIVAL

SFU søger folk til at planlægge landsmødet i påsken 2017 samt at være praktisk ansvarlige og Politisk festival til næste sommer. Hvis det lyder spændende så kan du læse mere herunder. Hvis du har spørgsmål så send dem til anna@sfu.dk. Der er opstillingsfrist d. 23. september kl. 12 og opstillinger skal sendes til anna@sfu.dk og må maks være 100 ord.

Læs resten

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar

KOM MED I KOMMUNAL- OG REGIONALVALGKAMPSGRUPPEN

Der er blevet to pladser ledige i SFU’s kommunal- og regionalvalgkampsgruppe. Gruppen har ansvar for at planlægge SFU’s valgkamp hvor de blandt andet skal udarbejde et politikkatalog, skole kandidater og meget mere. Gruppen er allerede i fuld gang med arbejdet. Hvis du har nogle spørgsmål kan sende dem til sekretær for gruppen Clara Karnøe Knudsen på clara@sfu.dk.

Hvis det lyder som noget for dig så send en opstilling på maks 100 ord til anna@sfu.dk senest d. 19. september kl. 12.

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar

SFU SØGER EN KOORDINATOR FOR USA-STUDIETUR

SFU søger en ny koordinator til at planlægge vores studietur til USA. Turen foregår fra d. 14.-29. oktober med en forberedelsesweekend d. 17.-18. september. Læs mere her

Læs resten

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar

VÆR MED I KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Kommunikationsudvalg, 2 personer

Der er blevet to pladser ledig i SFU’s kommunikationsudvalg. Hvis du kunne tænke dig at være med så send en opstilling på maks 100 ord til anna@sfu.dk senest d. 19. september kl. 12. Du kan læse mere herunder.

Læs resten

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar

DU KAN STADIG NÅ AT KOMME MED PÅ SFU’S UDDANNELSER

Du kan stadig søge om at komme med på SFU’s debattøruddannelse og udvidet lederuddannelse. Ansøgningsfrist er d. 9. september kl. 12 og ansøgninger skal sendes til anna@sfu.dk. Du kan læse mere om uddannelserne herunder.

KOM MED PÅ SFU’S DEBATTØRUDDANNELSE

Vil du være med til at vælte den borgerlige regering? Vil du rykke Danmark til venstre ved at påvirke holdninger og meninger gennem debat? Så er SFU’s debattøruddannelse noget for dig.

12 kursusdeltagere vil i efteråret 2016 og vinteren 2017 blive uddannet til at blive SFU’s skarpeste penne og stærkeste stemmer i den offentlige debat. Uddannelsen tager udgangspunkt i dig som debattør, og det budskab du gerne vil brede ud. Du vil både få færdigheder inden for skriftlig og mundlig kommunikation, og du vil efter kurset føle dig mere sikker på at deltage i den offentlige debat. Kurset arbejder desuden også særligt henimod skolevalget i 2017, som vi forsøger at forberede organisationen på.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen vil blive afholdt over 3 sessioner. En session tager en weekend, og der er mødepligt til alle sessioner. Sessionerne vil foregå forskellige steder i SFU-land. Ved første session bliver du tildelt en mentor, og mentoren vil mellem sessionerne være din sparingspartner i de opgaver du får tildelt. Der vil være lektier op til hver session, men mængden er på et moderat niveau.

Vi forventer

  • At du har lyst til at præge debatten
  • At du møder forberedt op til sessionerne
  • At du bruger de evner du lærer
  • At du deler din viden med andre i organisationen
  • At du deltager i paneldebatter for SFU, når det er påkrævet

Det er ikke et krav, at du har erfaring med debat hverken mundtligt eller skriftligt

Info

  1. Session finder sted ved Århus d. 7/10-9/10
  2. Session finder sted i København d. 2/12-4/12
  3. Session på et endnu ukendt sted d. 10/3-12/3

Prisen for uddannelsen er 900 kroner inkl. kost, logi, undervisningsmaterialer og transport. Vi opfordrer til, at du spørger dine lokale SFU- eller SF-afdeling om tilskud eller betaling af uddannelsen og ellers kontakter koordinatorerne der gerne hjælper til med fundraising.

Lyder det som noget for dig?
Så send en ansøgning til anna@sfu.dk. Ansøgningen skal indeholde din motivation for at søge og en kort beskrivelse af en begivenhed i dit liv, der har defineret dig som politisk aktiv. Ansøgningen må maks. fylde 350 ord.

Har du spørgsmål eller vil vide mere om uddannelsen så kontakt Kasper Brink Mose:  24 65 57 08, Jacob Klivager: 61 30 51 17, eller Nanna Bonde: 23 39 00 43, som er vejledere på uddannelsen.

Deadline for ansøgning er 9. september 2016 kl. 12.

KOM MED PÅ SFU’S UDVIDET LEDERUDDANNELSE

Vil du gerne styrkes som leder af frivillige i SFU? Igen i år afholder vi SFU’s udvidede lederuddannelse for folk med tillidsposter – eller for folk der bare tager et særligt ansvar i sin afdeling. Uddannelsen forsøger at gøre dig til en dygtigere leder. Over 4 sessioner det næste halve år får du konkrete redskaber, erfaring og undervisning i alt fra kampagneplanlægning og -udførsel, personlige lederkompetencer og kommunikation – Alt sammen med en erfaren SFU’er tilknyttet som vejleder.

 

Hvornår?:
Uddannelsens 4 sessioner ligger som følger:
– 1. session: Planlægges sammen med vejleder i september eller oktober
– 2. session: 7.-9. oktober
– 3. session: 2.-4. december
– 4. session: 10.-12. marts

 

Hvad forpligter man sig på?
Ved ansøgning til uddannelsen forpligter du dig på at deltage på alle sessioner og på at føre en kampagne sammen med din afdeling under uddannelsen.

 

Hvordan?
For at komme med på uddannelsen skal du sende en skriftlig ansøgning til anna@sfu.dk. Denne ansøgning skal indeholde følgende:
– Navn, telefonnr., email-adresse og SFU-afdeling.
– Hvad er en god leder i SFU?
– Beskrivelse af en særlig god kampagneoplevelse, som du har haft.
– Hvad vil du gerne lære på uddannelsen?
Ansøgningsfristen er d. 9. september 2016 kl. 12.00

 

Pris?
Som et led i uddannelsen får du til opgave – og hjælp til – at fundraise dit eget deltagergebyr. Det betyder altså, at du ikke skal forvente at betale uddannelsen selv. Uddannelsens pris er dog 900 kr.

 

Spørgsmål?
Hvis du overvejer at søge uddannelsen, eller bare har spørgsmål, er du yderst velkommen til at kontakte uddannelsens koordinatorer, Tom Weinreich og Christian Vedel. De kan begge kontaktes på facebook, eller på følgende kontaktinfo:

 

Tom Weinreich                                       Christian Vedel
Tlf. 23 66 03 51                                        Tlf. 31 70 20 84
tomhjelmw@hotmail.com                    christian@sfu.dk

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar

KOM MED PÅ SFU’S UDDANNELSER

Du kan nu søge om at komme med på SFU’s debattøruddannelse og udvidet lederuddannelse. Ansøgningsfrist er d. 29. august kl. 12 og ansøgninger skal sendes til anna@sfu.dk. Du kan læse mere om uddannelserne herunder.

Læs resten

Udgivet i Andet | Skriv en kommentar